Koji dokumenti su vam potrebni za promjenu prebivališta, zamjenu lične karte, pasoša ili vozačke?

5
L. M.
Koji dokumenti su vam potrebni za promjenu prebivališta, zamjenu lične karte, pasoša ili vozačke?
Foto: Dž. K. / Radiosarajevo.ba / Šalter / Ilustracija

Promjena prebivališta, vađenje ili zamjena identifikacionih dokumentara kao što su lična karta, pasoš ili vozačka dozvola zahtjevaju predavanje određene dokumentacije u nadležnu instituciju.

Ukoliko imate nedoumice i ne znate šta vam je od dokumenata potrebno za ove radnje, portal Radiosarajevo.ba donosi detaljan pregled dokumenata koje će vam tražiti za pomenute radnje.

Promjena prebivališta

Ukoliko prebivalište želite prebaciti iz jednog kantona ili entiteta u drugi, donosimo šta vam je sve potrebno od dokumentacije koju morate predati. Građanin je dužan nadležnom organu prijaviti svoje prebivalište u roku od 15 dana od dana nastanjenja na adresi na kojoj prijavljuje prebivalište.

Supruga Denisa Bećirovića ponovo oduševila na prijemu Dana nezavisnosti BiH

Supruga Denisa Bećirovića ponovo oduševila na prijemu Dana nezavisnosti BiH

Za prijavu prebivališta, boravišta i adresu stana potrebno je dostaviti:

Zahtjev za prijavu prebivališta/boravišta i promjenu adrese stana (obrazac PBA-1 koji se dobiva na šalteru nadležne organizacione jedinice gdje se vrši prijavljivanje)

Dokaz o identitetu, kojim se mogu potvrditi podaci iz zahtjeva (lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu)

Uskoro lakše do penzije: Koji dokumenti vam više neće trebati za ostvarivanje penzionog prava?

Uskoro lakše do penzije: Koji dokumenti vam više neće trebati za ostvarivanje penzionog prava?

Kao valjan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju, smatra se jedan od sljedećih dokaza:

a) dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje,

b) ovjeren ugovor o zakupu ili ovjeren ugovor o podstanarskom odnosu uz ovjeren dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca,

c) potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenut postupak legalizacije ili uknjižavanja objekta, stana ili kuće na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalšte,

d) kao valjan dokaz smatrat će se i ovjerena izjava stanodavca da daje pristanak da određeno lice bude prijavljeno na njegovoj adresi,

e) bračni ili vanbračni partner ili srodnici, moći će da prijave prebivalište na adresi, samo uz prilaganje dokaza o bračnom ili vanbračnom stanju.

Da li je potrebna punomoć za prelazak državne granice maloljetnog državljana iz BiH?

Da li je potrebna punomoć za prelazak državne granice maloljetnog državljana iz BiH?

Državljanin nije dužan da se lično odjavi u prethodnom mjestu prebivališta ili boravišta. Odjavu će izvršiti službena osoba u prethodnom mjestu prebivališta ili boravišta.

Za prijavljivanje i odjavljivanje prebivališta i boravišta, kao i promjene adrese stanovanja, ne plaća se taksa.

Dokumenti za vađenje/zamjenu lične karte 

Lična karta je javna isprava kojom se dokazuje identitet, činjenica mjesta i datuma rođenja,
prebivališta odnosno boravišta za raseljeno lice i državljanstva BiH.

Izdavanje, poništavanje i zamjenu ličnih karata u okviru svoje nadležnosti vrši se u Federaciji BiH kod policijske uprave pri kantonalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, u Republici Srpskoj kod stanice javne bezbjednosti pri Ministarstvu unutrašnjih poslova RS, u Brcko Distriktu Bosne i Hercegovine, kod nadležnog organa, koji funkcionalno djeluje kao državna institucija. 

Znate li koje dokumente trebate promijeniti nakon udaje?

Znate li koje dokumente trebate promijeniti nakon udaje?

Za prvu ličnu kartu potrebni su sljedeći dokumenti:

- zahtjev (koji se popunjava na lokaciji – bez naknade),

- izvod iz matične knjige rođenih (rodni list)

- uvjerenje o državljanstvu

- dokaz o prebivalištu 

- dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte 

Za zamjenu lične karte potrebni su sljedeći dokumenti:

- zahtjev (koji se popunjava na lokaciji – bez naknade),

- prethodna lična karta

- dokaz o prebivalištu na adresi na kojoj je državljanin BiH prijavljen 

- dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte 

Lična karta se mora zamijeniti u sljedećim slučajevima:

- ako je istekao rok važenja

- u slučaju promjene prebivališta ( ili boravišta kod raseljenih osoba)

- ako je došlo do promjene podataka o vlasniku lične karte navedenih u istoj

- ako je podatak u ličnoj karti netačan ili pogrešno upisan

- ako je lična karta oštećena ili iz drugih razloga podaci nisu čitljivi u tolikoj mjeri da lična karta ne može služiti svojoj namjeni 

- kada je izgled vlasnika lične karte toliko izmijenjen da više ne odgovara fotografiji na ličnoj karti.

Nemojte ih nikada bacati: Ovo su dokumenti koje vrijedi čuvati cijeli život

Nemojte ih nikada bacati: Ovo su dokumenti koje vrijedi čuvati cijeli život

Građanin koji je izgubio ličnu kartu ili mu je ista ukradena, uništena ili je na bilo koji način ostao bez iste, dužan je da tu činjenicu bez odlaganja prijavi najbližoj policijskoj stanici ili nadležnom organu.

Ako je građanin izgubio ličnu kartu, pored dokumenata koji su potrebni za zamjenu lične karte, dužan je priložiti i rješenje Sektora za građanska stanja kojim se poništava lična karta (izgubljena, uništena i sl.) i uvjerenje o državljanstvu.

Slična procedura važi i za vađenje/zamjenu vozačke dozvole kao i pasoša, a detalje možete pronaći na linkovima OVDJE i OVDJE.

Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

/ Najčitanije

/ Komentari

Prikaži komentare (5)

/ Povezano

/ Najnovije