! / I to se dogodilo: NSRS u zvaničnom dokumentu najavila otcjepljenje od BiH

12. 11. 2019. u 08:28:00 E. H.

Shares: 238

Na jučer održanoj posebnoj sjednici Narodne skupštine RS, usvojena je sa 53 glasa „za“ Informacija o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i utjecaju na položaj i prava RS.

Također usvojeno je 20 zaključaka koje je predložila vladajuća većina SNSD, DNS, SP, DEMOS, NDP i Ujedinjena Srpska.

Podsjećamo Opozicija nije dala podršku jer nije saglasna sa prijedlogom Informacije. Dok zastupnici „Zajedno za BiH“ nisu prisustvovali glasanju o zaključcima.

Burno na sjednici - undefined

Foto: AA: Burno na sjednici

Skupština je usvojila sljedeće zaključke:

1. Narodna skupština RS usvaja Informaciju o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava RS.

2. Narodna skupština odbacuje sve akte koji su protivustavni i koji nisu u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini. Narodna skupština RS će nastaviti djelovati u skladu sa osnovnim ustavnim načelom prema kojem je Bosna i Hercegovina nastala Dejtonskim sporazumom i prema kojem je sastavljena od dva entiteta, RS i FBiH. Stavovi i aktivnosti koji nisu u skladu sa ovim osnovnim ustavnim načelom dovode do narušavanja ustavno-pravnog ustrojstva Bosne i Hercegovine, RS i FBiH, te ugrožavaju mir i stabilnost.

3. Svaki udar na konstitutivne narode i ravnopravne entitete Narodna skupština RS smatra udarom na sam Dejtonski sporazum i ustavno-pravnu strukturu složene državne zajednice BiH. Narodna skupština RS će reagovati na sve protivpravne i protivustavne akte i aktivnosti domaćih i stranih faktora usmjerene na urušavanje i izmjenu Dejtonskog sporazuma.

4. Ističemo da je Bosna i Hercegovina nastala saglasnošću RS i FBiH i da samo saglasnošću oba entiteta može i postojati, zbog toga je bilo kakva težnja za izmjenom složene dejtonske strukture apsolutno nedopustiva i može dovesti do neželjenih posljedica.

5. Narodna skupština RS zahtijeva od strana potpisnica i svjedoka Dejtonskog sporazuma, kao i od svih predstavnika međunarodne zajednice da reaguju na donošenje akata koji pozivaju na razgradnju Dejtonskog sporazuma, kao i na svaku aktivnost koja je protivna njegovim odredbama i principima, te da omoguće pokretanje neophodnih procedura kojima će se BiH, RS i FBiH vratiti u predviđene okvire ovog međunarodnog sporazuma.

6. U slučaju izostanka reakcije strana potpisnica, svjedoka Dejtonskog sporazuma i predstavnika međunarodne zajednice na pokušaje razgradnje Dejtonskog sporazuma, Narodna skupština RS će pristupiti donošenju novog Ustava RS, o kojem će se izjasniti i građani na referendumu. Novi Ustav zasnivaće se na izvornim principima Dejtonskog sporazuma i omogućiće RS povrat oduzetih nadležnosti i funkcionisanje u skladu sa Dejtonskim sporazumom.

7. Narodna skupština RS zadužuje sve nadležne institucije RS da, bez odlaganja, preduzmu neophodne aktivnosti u cilju pripreme sveobuhvatne informacije o okolnostima i aktivnostima koje su dovele do donošenja odluke o davanju saglasnosti RS na sporazume o formiranju Zakona o odbrani BiH, Zakona o indirektnom oporezivanju BiH, Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, kao i drugih zakona kojima su derogirane nadležnosti RS, kao i onih zakona koji su nametnuti od strane Visokih predstavnika u BiH i kojima se ugrožava ustavno-pravni položaj RS zagarantovan Dejtonskim sporazumom.

8. Narodna skupština RS će reagovati u pogledu određivanja budućeg statusa RS u slučaju bilo kakvih nastojanja protivustavne teritorijalne reorganizacije BiH i bilo kakvih aktivnosti na urušavanju teritorijalne organizacije Grada Istočno Sarajevo, kao i u slučaju svih drugih aktivnosti usmjerenih na transformaciju i dekonstrukciju Dejtonskog sporazuma i strukturu državne zajednice koja je njim stvorena.

9. Narodna skupština RS kao nosioce suvereniteta prihvata samo entitete i konstitutivne narode u BiH, te bilo kakvo nametanje suvereniteta izvan toga ima neustavan i antidejtonski karakter. Bosna i Hercegovina posjeduje ograničeni i izvedeni suverentitet koji se ogleda u djelovanju prema trećim državama. Unutrašnji suverenitet pripada RS i FBiH.

10. S tim u vezi, Narodna skupština RS, kao najvažnije načelo Dejtonskog sporazuma i njegovog Aneksa IV ističe prava konstitutivnih naroda u skladu sa principima Ustava BiH i međunarodnih dokumenata koji promovišu prava naroda, a koji su dio ustavnog sistema u BiH, uključujući i pravo na samoopredjeljenje, što u okvirima Dejtonskog sporazuma podrazumijeva očuvanje dejtonske strukture i široke autonomije entiteta. Nadležnosti BiH utvrđene Ustavom BiH su ograničene i taksativno nabrojane u članu 3.1. dok su nadležnosti entiteta sve one koje Ustavom BiH nisu izričito dodijeljene nivou BiH. To potvrđuju i mehanizmi zaštite entitetskih prava kao i prava konstitutivnih naroda. U slučaju negiranja prava naroda na samoopredjeljenje koje je proklamovano Poveljom Ujedinjenih nacija i daljoj podršci aktivnostima koje vode razgradnji Dejtonskog sporazuma, RS zadržava pravo da konačno odluči o svom budućem statusu.

11. Narodna skupština RS odbacuje svako djelovanje koje je usmjereno na izmjenu izvornog Dejtonskog sporazuma i njegovog Aneksa 4 - Ustava BiH, koji je temelj postojanja i rada svih institucija i zvaničnika na nivou BiH, te će svako djelovanje koje nije u skladu sa Ustavom BiH u budućnosti imati odgovarajuću reakciju iz RS. Djelovanje suprotno stavovima Narodne skupštine RS kao najvišeg zakonodavnog i ustavnopravnog organa Republike Srpske, smatraće se ugrožavanjem suvereniteta i ustavnog poretka RS. Takve aktivnosti treba odrediti kao krivično djelo po Krivičnom zakonu RS.

12. Narodna skupština RS obavezuje predstavnike RS u Predsjedništvu BiH, u Predstavničkom i u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i u Savjetu ministara BiH, da ne učestvuju u mijenjanju Poslovnika o radu i drugih akata na način da se tim izmjenama smanjuje broj predviđenih srpskih glasova i glasova iz RS za donošenje odluka iz njihove nadležnosti.

13. U BiH je godinama na djelu sistematska i nelegalna unitarizacija činjena nepravnim postupcima visokog predstavnika uz brutalna kršenja ustavne strukture BiH. Narodna skupština RS ne prihvata aktivnosti koje vode neustavnoj unitarizaciji BiH, te zahtijeva od svih nosilaca vlasti, kako u RS, tako i u zajedničkim institucijama državne zajednice BiH, da sve svoje aktivnosti usmjere na povrat ustavnih nadležnosti entiteta.

14. Narodna skupština RS će, shodno poštovanju suvereniteta i vladavine prava, pokrenuti inicijativu za ukidanje Kancelarije visokog predstavnika. Postojanje i djelovanje Visokog predstavnika, kao neizabranog stranog zvaničnika bez ikakve odgovornosti, koji je prisvojio neograničena izvršna, zakonodavna i sudska ovlašćenja koja ne podliježu nikakvoj reviziji, predstavlja kršenje Aneksa X Dejtonskog sporazuma kojim su jasno propisane nadležnosti Visokog predstavnika. Aneks X Dejtonskog sporazuma kojim je, saglasnošću entiteta koji čine BiH, ustanovljena funkcija Visokog predstavnika i definisan njegov zakonski autoritet, ne sadrži odredbe koje mu daju ovlašćenje da izdaje bilo kakve obavezujuće odluke. Neprihvatljiv je i neproduktivan dalji ostanak i ponašanje Visokog predstavnika u BiH, čije izjave češće doprinose nesporazumima nego sporazumima u BiH.

15. Narodna skupština RS odbacuje „bonska ovlašćenja“ visokog predstavnika kao potpuno neustavna, nezakonita i nelegitimna, budući da njihova primjena predstavlja flagrantnu povredu ustavno-pravnog ustrojstva BiH i kršenje osnovnih ljudskih prava, kao i međunarodnih instrumenata za njihovu zaštitu.

16. Narodna skupština RS će pokrenuti pitanje sastava i načina rada Ustavnog suda BiH. Ustavni sud BiH nema legitimitet zbog prisustva stranih sudija u sastavu Ustavnog suda, koji više političkim nego pravnim djelovanjem nanose nemjerljivu štetu RS. Neprihvatljivo je dalje prisustvo stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, jer niti jedna zemlja u svijetu nema u svom ustavnom sudu mjesta rezervisana za strane sudije, što samo dokazuje da BiH nije suverena zemlja. Prisustvo stranih sudija u Ustavnom sudu nespojivo je sa opredjeljenošću za evropsku budućnost BiH. Ustavni sud BiH u praksi ima i druge nadležnosti koje su atipične u modernom ustavnom sudstvu, koje još proširuje, što je apsolutno nedopustivo.

17. Narodna skupština RS zadužuje Vladu RS da pokrene pregovore sa Vladom FBiH u cilju urgentnog usaglašavanja Zakona o Ustavnom sudu BiH, kojim će biti regulisan njegov sastav i funkcionisanje u skladu sa temeljnim principima Ustava BiH, te otklonjene sve prepreke za dalji napredak državne zajednice prema Evropskoj uniji i da u narednom periodu pripremi Zakon o rehabilitaciji svih nezakonito smijenjenih lica iz RS koji su smijenjeni odlukama visokih predstavnika.

18. Narodna skupština RS zadužuje Vladu RS i druge nadležne institucije da pokrenu reformu institucija pravosuđa na nivou BiH - Suda BiH, Tužilaštva BiH i sistema Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, koje je visoki predstavnik nametnuo nezakonitim odlukama, suprotno Ustavu. Zakon o Sudu BiH mora da spriječi proširenu nadležnost suda u odnosu na krivične zakone entiteta, te da omogući formiranje nezavisnog apelacionog suda čija će nadležnost biti ograničena na predmete Suda BiH. Reforme su nužne i da bi se obezbijedilo da Tužilaštvo BiH bude nezavisno, odgovorno i oslobođeno dominacije jedne političke stranke ili konstitutivnog naroda ili uticaja međunarodne zajednice. Entitetske institucije treba da imaju ovlašćenja u pogledu imenovanja i nadzora nad entitetskim sudijama i tužiocima, a nadležnost u pogledu sudija i tužilaca na nivou BiH treba da bude ravnomjerno raspoređena između entitetskih institucija.

19. Narodna skupština RS zadužuje Vladu RS da analizira efekte neustavnih prenosa nadležnosti sa entiteta na nivo BiH, uključujući nadležnosti prenesene putem tzv. međuentitetskih sporazuma u oblasti odbrane i indirektnih poreza, te da o tome izvijesti Narodnu skupštinu, s ciljem pokretanja razgovora između entiteta i legitimnih predstavnika konstitutivnih naroda o preispitivanju njihove efikasnosti. Posebno, Narodna skupština RS zadužuje Vladu RS da izvrši pripreme kako bi se omogućilo eventualno izdvajanje iz PDV sistema BiH i otvaranje posebnog računa za PDV RS, budući da radom Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kao i načinom raspodjele prikupljenih sredstava, nastaje šteta za RS i njene građane.

20. Narodna skupština RS će nastaviti djelovati u skladu sa Rezolucijom o zaštiti ustavnog poretka i vojnoj neutralnosti kojom se RS obavezala na vojnu neutralnost. Narodna skupština RS podržava saradnju sa NATO-om i njenim ključnim članicama na pitanjima bezbjednosti, ali se protivi članstvu BiH u NATO, najprije zbog toga što neprihvatljivim smatra formiranje NATO granice prema Republici Srbiji, kao i zbog ogromnih troškova koje bi pristupanje ovom savezu proizvelo za RS i BiH. U slučaju nasilnih pokušaja pristupanja Bosne i Hercegovine NATO savezu, RS će održati referendum na kojem će građani odlučiti o članstvu RS u bilo kakvim vojnim savezima.


Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacija za Android | iPhone i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

NEMA KOMENTARA