Bh. povorka ponosa: 'Vidimo se u Banjoj Luci!'

/ Komentari (8)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

*BR255064Ž

Neka ih kod *** je tamo mjesto

niojiokokokopko

Kod nas ih je Hill provodao ko gospođa kučiće, mislim da će baja to da stopira ;)

Ma jel

***<To hoćeš da je zato dosad bilo u Sarajevu. Zato što su Srbi

Tako je

***

Ne pijem dok Paja vozi

Samo da ta diskusija nebude nasilna, batine pa hled na oko

HOĆEMO UNIFORME

Mnogo bolje bi bilo da organizuju vojnu paradu i paradu školskih uniformi. Da naši momci i djevojke koji su rođeni 1980-tih, 1990-tih i početkom 2000-te da obuku vojne uniforme za vojnu paradu i škopske uniforme za školsku paradu kad nisu u školama imali uniforme

Ne pijem dok Paja vozi

Mnogo bolje bi bilo da organizuju vojnu paradu i paradu školskih uniformi. Da naši momci i djevojke koji su rođeni 1980-tih, 1990-tih i početkom 2000-te da obuku vojne uniforme za vojnu paradu i škopske uniforme za školsku paradu kad nisu u školama imali uniforme ka HOĆEMO UNIFORME A možemo i mi što smo rođeni 70-tih da nosimo te uniforme

Baba Vanga

P O T U R I C O, HODAJUĆA BRUKO -DJEDOVE TI T UR Č I N K I T O M U G U Z I C U TUKO, NEMA NA SVETU VEĆEG SRAMA OD P O T U R Č E N O G ŠLJAMA, TOJ SRAMOTI NEMA KRAJA JER ZNA P O T U R I C A IZ ČIJIH JE J A J A ,NANU TI JE T U R Č I N PRVI KARO A POSLE KO K U R V U PRODAVO J A H A L I JE I ARAPI KRINI DA SE ISLAM MALO BOLJE PRIMI , NASTA TAKO K U R V I N O K O P I L E KOJE JESTE SRAMOTNOGA LICA, CEO SVET GA ZNA POD IMENOM ----P O T U R I C A = p a s j o t u r s k o k o p i l e

/ Najnovije