Veliko srce našeg Vede Ibiševića: Vrijedna donacija Pomozi.ba

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

m92

Dedo mu je inace iz Palestine pa pomaze,ni na karti ne moze pronaci tu zemlju garantujem ali je cuo od hodze kako su oni eto braca,fuj.

Guest

m92- ti pomozi sebi a za druge cemo lako. Ima dijagnoza i terapija na psihijatriji. Napisu ti fino ljudi terapiju pa odmaras i netrujes druge ludilom mrzne i jada...

/ Najnovije