Intervju / Kathleen Kavalec: Spremni smo podržati reforme, ali ne možemo ih predvoditi

07. 10. 2019. u 07:30:00 Radiosarajevo.ba

Shares:13

Nova šefica Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Kathleen Kavalec u intervjuu za Radiosarajevo.ba, nakon preuzimanja čelne funkcije u ovoj organizaciji, govori o stanju u Bosni i Hercegovini, problemima s kojim se naša zemlja susreće, njenim viđenjem stanja u našoj domovini te ciljevima koje je pred sebe postavila u narednom mandatu.

Kavalec je funkciju šefice Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini preuzela od Brucea Bertona, a funkciju je zvanično preuzela 22. septembra.

Ogromno iskustvo

Kako je na početku kazala, čast joj je raditi u Bosni i Hercegovini, prekrasnoj zemlji gostoljubivih ljudi. Na Balkanu nije prvi put.

„Radila sam u sastavu Ministarstva vanjskih poslova SAD-a kao zamjenica koordinatora za pomoć SAD-a području Evrope, Euroazije i centralne Azije, gdje sam bila zadužena za vršenje nadzora nad realizacijom programa čiji je cilj bio pomoći državama u provedbi reformi. Svjesna sam mnogobrojnih izazova s kojima se suočava BiH, ali me istovremeno ohrabruje činjenica da je provedba važnih reformi u prošlosti dokazala da su reformski procesi mogući“, kazala je na početku razgovora za Radiosarajevo.ba nova šefica Misije OSCE-a te dodala da se raduje učešću u nastavku važnih aktivnosti koje je ova međunarodna organizacija do sada realizirala u saradnji sa građanima BiH.  

„OSCE je organizacija koja se sastoji od 57 država članica, uključujući tu i Bosnu i Hercegovinu, koja se zalaže za promoviranje regionalnog mira i sigurnosti. Jedna od prednosti koje Misija OSCE-a u BiH ima, ogleda se u našoj sposobnosti da radimo na cjelokupnoj teritoriji BiH, a iz iskustva znamo da su upravo građani BiH glavni pokretači pozitivnih reformi. Postupajući u skladu sa mandatom koji je povjeren našoj Misiji, vjerujemo da je veoma važno da građani BiH dobiju više prilika da se izjasne o promjenama koje su im potrebne“, pojasnila je Kavalec.

Veliki izazovi

Brojni su problemi u kojima se naša zemlja nalazi u ovom trenutku. Od procesa formiranja vlasti do reformi koje su neophodne za građane ove zemlje.

„Ključno pitanje je svakako kašnjenje sa formiranjem vlasti na svim nivoima. Iako je i u drugim zemljama u kojima je bilo potrebno formiranje složenih koalicija bilo velikih kašnjenja u formiranju vlasti, BiH ne može više čekati. Širok je spektar reformi koje treba hitno provesti, kako BiH ne bi zaostajala u pogledu demokratskog razvoja i ekonomskog rasta u budućnosti“, istakla je Kavalec.  

Krupni izazovi su pred Bosnom i Hercegovinom, svjesna je toga i šefica Misije OSCE-a koja je u našem razgovoru izdvojila izmjene Izbornog zakona, jačanje sistema pravosuđa, borba protiv korupcije, unapređenje kvaliteta obrazovanja i eliminacija diskriminacije i segregacije u ovoj oblasti, jačanje upravljanja sektorom sigurnosti, unapređenje stanja ljudskih prava u državi, a naročito povećanje obima učešća žena i stepena ostvarenja rodne ravnopravnosti u društvu. Nova šefica Misije OSCE-a dotakla se i nedavnog napada na redakciju portala Radiosarajevo.ba.

OSCE osudio napad na redakciju portala Radiosarajevo.ba

„Pored toga, primjetna su određena ograničenja u ostvarenju osnovnih sloboda, naročito u oblasti slobode izražavanja. Novinarima ne treba upućivati prijetnje niti ih izlagati nasilju zato što obavljaju svoj posao.  Napad na vaše (ili na bilo koje druge) novinare je jednostavno neprihvatljiv, kao što je također navedeno ranije ove sedmice u mojoj zajedničkoj izjavi sa Harlemom Désirom, OSCE-ovim predstavnikom za slobodu medija. Misija će nastaviti da surađuje sa svim relevantnim akterima kako bi se osigurala bolja zaštita medija i prava novinara“, dodala je Kavalec. 

Posmatrajući stanje na dugoročnom planu, Kavalec je kazala da je zatečena očiglednim izostankom političke volje za postizanjem konsenzusa o veoma važnim i spornim pitanjima.

„Moj prethodnik je, s pravom, rekao da građani ove zemlje zaslužuju više. Oni zaslužuju lidere spremne raditi na ostvarenju potreba i interesa građana BiH, lidere koji dolaze do rješenja konstruktivnim dijalogom i rade na smirivanju političkih tenzija. Ostale države regije u proteklih nekoliko godina ostvarile su znatan napredak u oblasti ekonomskog i demokratskog razvoja. BiH ima veliki potencijal i može postići isti cilj. Niko ne želi da taj potencijal propadne ili da građani BiH ostanu uskraćeni za prilike. Politički lideri moraju stvoriti uslove u kojima je moguć konstruktivan kompromis“, kategorična je Kavalec.

Dodala je da je najveći rizik za demokratiju u razvoju gubitak povjerenja u institucije, što se može dogoditi kad ljudi izgube povjerenje u političare kao rezultat političkih prepiranja i nedostatka napretka. Međutim, kako kaže, pogrešno je u takvim okolnostima odustati od aktivnog učešća u političkom životu.

„Demokratija opstaje kada ljudi učestvuju, jasno se izjašnjavaju o svojim težnjama, upotrebom odgovarajućih demokratskih sredstava, aktivno djeluju u svojim zajednicama i od svojih lidera traže rezultate. Misija OSCE-a u BiH i ostale organizacije koje čine međunarodnu zajednicu žele, baš kao i građani BiH, da se političari, umjesto na uske političke interese, fokusiraju na izradu politika i programa koji odgovaraju stvarnim potrebama građana. Misija OSCE-a u BiH spremna je podržati reformske procese, ali ih ne može predvoditi“, kazala je Kavalec.  

Ključne reforme

Misija OSCE-a, pored ureda visokog predstavnika predstavlja jednu od najznačajnijih međunarodnih institucija. Kada je osnovana Daytonskim mirovnim sporazumom, Misiji OSCE-a u BiH povjerena je posebna uloga u provedbi i nadzoru nad izborima.

„Vremenom se naša uloga mijenjala, a sa njom su se mijenjali i obim naše Misije i razmjere njenih aktivnosti u BiH, u skladu sa promjenama koje su se dešavale na terenu. Danas smo mi dugogodišnji partner institucija u BiH, koji učestvuje u mnogobrojnim važnim procesima, uključujući tu reformu pravosuđa, obrazovanja i izbornog sistema, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, odgovornost za zločine počinjene tokom rata, unapređenje nivoa zaštite ljudskih prava, te zalaganje za ukidanje diskriminacije“, kazala nam je Kavalec.

Misija OSCE-a u BiH, kako je istakla, podržava Bosnu i Hercegovinu u određenim reformskim procesima.

Mijenjanjem ključnih politika i procesa kroz reforme, Bosna i Hercegovina će istovremeno ispuniti obaveze koje je prihvatila kao država članica OSCE-a u različitim oblastima. Važno je prisjetiti se da je u proteklim godinama ostvaren napredak u provedbi reformskih procesa, što pokazuje da je napredak moguć u BiH. Nažalost, izostanak političkog dijaloga i kompromisa u proteklih nekoliko godina, usporio je tempo napretka. Moj cilj, na poziciji šefa Misije OSCE-a u BiH, je da pomognem da BiH ponovo ubrza tempo napretka. Pozivamo političke lidere da misle na budućnost i svoju pažnju usmjere na provedbu dogovorenih reformi, u interesu svih građana BiH. Bićemo ovdje da pomognemo svima koji su voljni da rade na istinskim reformama“, dodala je Kavalec.

Kada ljudi izgube povjerenje u političke lidere, dižu se na noge i odlaze. Mnogi Bosanci i Hercegovci odlučili su da napuste svoju zemlju ne samo u potrazi za boljim poslom, već i da bi živjeli u društvu u kojem će njihova prava biti poštovana.

Takav gubitak neprocjenjivog ljudskog potencijala ugrožava budućnost ove zemlje. Zbog toga je moja poruka političkim liderima jednostavna: mislite na budućnost, dajte prijedloge za rješavanje stvarnih problema, nađite kompromis i usvojite reforme za dobrobit građana BiH. Misija OSCE-a u BiH i ostali članovi međunarodne zajednice su tu da vam pomognu da to i ostvarite“, pojasnila nam je Kavalec.

Nova šefica Misije OSCE-a u BiH za Radiosarajevo.ba komentirala je i Programsku deklaraciju SDA, te stalna podrivanja suvereniteta BiH sa prijetnjama o otcjepljenju.

„Nacionalizam i retorika podjela se često koriste da prikriju nedostatak konkretnih prijedloga za rješavanje pitanja koja istinski pogađaju građane. Istinsko liderstvo karakteriziraju napori usmjereni ka tome da se osigura da država ostvaruje napredak i da nijedan građanin ne bude ostavljen po strani u smislu mira, sigurnosti i jednakih mogućnosti. Težnja ka ostvarenju bolje budućnosti za našu djecu, što nam je svima zajedničko, treba predstavljati podsticaj za saradnju u politici“, kazala je Kavalec, dodavši da historija uvijek iznova pokazuje da retorika podjela često vodi ka nestabilnosti i da stvara plodno tlo za izražavanje i pokazivanje mržnje i predrasuda, podrivajući sigurnost svih građana. Najbolji i najuspješniji lideri odbacuju takvu vrstu retorike i fokusiraju se na izgradnju bolje budućnosti za sve građane.

Novi pristup

Jedna od stvari po kojima se OSCE izdvaja je njegov cjelovit pristup sigurnosti. Sa stanovišta OSCE-a, sigurnost nije samo stvar vidljivo prisutnih snaga sigurnosti i fizičke zaštite, već  ona zavisi od  skupa mjera kojima se promoviraju stabilnost i sigurnost svih građana.

„OSCE smatra ljudska prava i osnovne slobode temeljem stabilnih društava. To uključuje osiguravanje uslova za  ekonomski i okolišni razvoj i sigurnost. U tom smislu bih konstatirala da se BiH ne razlikuje od ostalih država u regionu i da se suočava sa sličnim izazovima. Ti izazovi uključuju diskriminaciju nad manjinama, nasilje nad ženama, napore usmjerene ka podrivanju slobode medija i slobode izražavanja, kao i cyber sigurnost. Naravno, oružje i municija u ilegalnom posjedu ostaju jedan od problema u BiH“, kazala je za Radiosarajevo.ba Kathleen Kavalec.

Jedan od novih izazova s kojim se BiH susreće jeste i migrantska kriza, koji na „balkanskoj ruti“ mogu postati plijen trgovaca ljudima i/ili kojima nije pružen adekvatan smještaj, hrana i pristup medicinskoj pomoći.

„Od ključne je važnosti da postoji saradnja kako unutar različitih nivoa vlasti tako i između tih nivoa vlasti u svrhu pružanja pomoći onima kojima je ona potrebna i smanjivanja tereta sa kojim se suočavaju lokalne zajednice“, dodala je Kavalec.

Istakla je kako OSCE ulaže pojačane napore u vezi sa otklanjanjem prijetnji upućenih protiv sigurnosti žena.

„OSCE-ovo istraživanje objavljeno ranije ovog ljeta pokazuje da je 40 procenata žena u BiH iskusilo nasilje barem jednom u životu, uglavnom od strane članova njihovih porodica. Takvi statistički podaci se nažalost ne javljaju samo u BiH i ukazuju na potrebu ulaganja globalnog napora, kome OSCE izražava podršku, usmjerenog ka osiguravanju rodne ravnopravnosti i ukidanju diskriminacije nad ženama“, istaknula je nova šefica Misije OSCE-a u BiH. 

Pred Kathleen Kavalec je petogodišnji mandat na poziciji šefice Misije OSCE-a u BiH, a kako kaže, njen primarni cilj jeste da pruži podršku pozitivnim reformama u BiH koje vode ka stabilnosti i prosperitetu – i da pomognem u tome da se osigura da BiH ne zaostaje za drugima.

„Mi ćemo to i dalje činiti putem saradnje i podrške pozitivnim snagama iz cijele BiH, bilo da su to politički lideri, kompanije, nevladine organizacije ili građani. Naročito ćemo se fokusirati na jačanje vladavine prava, borbu protiv korupcije, unapređenje kvaliteta obrazovanja uz istovremenu borbu protiv segregacije i diskriminacije, unapređenje izbornog procesa, promoviranje tolerancije i poštivanja ljudskih prava, pružanje podrške rodnoj ravnopravnosti i jačanje slobode medija“, istaknula je Kavalec.

Također, Misija OSCE-a nastavit će da djeluje u sigurnosnom sektoru, u smislu jačanja demokratskog nadzora, kontrole naoružanja, cyber sigurnosti i sprečavanja radikalizacije i nasilnog ekstremizma.

„U prvim sedmicama nakon preuzimanja dužnosti šefa Misije planiram da mnogo putujem i da se susrećem sa građanima i lokalnim zajednicama da bih čula njihove stavove o budućnosti BiH i o tome na koji način oni smatraju da Misija OSCE-a u BiH može biti od najveće pomoći. Naš cilj je da pomognemo BiH da postigne svoje reformske ciljeve, u skladu sa obavezama koje je preuzela kada je postala država članica OSCE-a, i radujemo se saradnji sa svim partnerima koji rade na ostvarenju pozitivnih promjena“, kazala je na kraju razgovora za Radiosarajevo.ba nova šefica Misije OSCE-a u BiH Kathleen Kavalec.

NEMA KOMENTARA