Kiss the Future: Veliki trijumf Bosne i Sarajeva na otvaranju Tribeca Film Festivala u New Yorku!

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

guest

Lijepe riječi su ukras

Gh

Tipicna americka prica, svuda po svijetu izazivaju ratove da imaju o cemu kasnije praviti filmove. Ovako je bilo i poslije njihovog "oslobodjenja" iraka i afganistana, kad su onoj bigelow dali oskara, pa ce biti i poslije rata u ukrajini. A glupe bosnje se raduju sto su pioni i zrtve u njihovoj igri. Cime se budala ponosi, toga se pametan stidi.

/ Najnovije