Nevjerovatna tehnika za sušenje veša: 'Sve je bilo suho za pet minuta'

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Jadranka

To je tehnika koju su i mala djeca znala, fine stvari uvijek du se sušile u ručniku, da se ne rastežu...samo se sramotite...🤣🤣

SUHI

Hahahahh,za to znamo već 100 godina . Debilane !

Tonkitis

Ajme meni je vam metoda!!!! To je staro ka i moja pok.nona..🙈🤔🤪

Boi

Ajme zakasnio si samo pola stoljeća, moja baba oduvijek je to radila a najmanje prije 50 godina

Sam

Otkrio je toplu vodu..... Ja sam tako sušila prije 100 godina ,kad mi je nešto bilo hitno

/ Najnovije