Testirajte vid: Pronađite šest vojnika na fotografiji

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Koga vi j...

To nisu 2 iste slike.

Mrß

Niđe veze. Na gornjoj slici uopšte nema vojnika.

Ask

Na prvoj ima još i vuk, medo , lisica i dva zeca. Na drugoj su pobjegli.

Nema vojnika

To nisu 2 iste slike. ka Koga vi j...

Vidim ko soko

Jal *** mazete oci narodu,podmecete neke slika kao iste a nidje veze! Sramota!

/ Najnovije