Od kredita do TV-a: Kako je 1982. živjela prosječna porodica u Jugoslaviji

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

A srpski smradovi

ETO vam sad vasih TOROVA ka I dodjose usRase i *****e i rasturise YUGU eto nevini

Tundra

I sta je pisac htio da kaže? Da se bolje živjelo u onoj državi u kojoj te UDBa pratila i koliko potrošiš. Stvarno ono vrijeme i ovo se ne može porediti. Tačno imali smo pasoš koji se poštovao u svijetu ali ga je malo ljudi koristilo osim onih što su bježali iz bijede.1981 godina je već bila problematična, inflacija, devalvacija , nestašice svega i svačega pa se moglo i uštedjeti haha jer nisi imao šta kupiti. Par nepar tackice za mlijeko, pojava Miloševića i sličnih pajdaša, pranje zuba sodom jer nije bilo kaladonta itd.... Neka se raspala.

/ Najnovije