Velikan narodne muzike: U bivšoj Jugoslaviji je bio velika zvijezda, a danas ovako izgleda

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Bio zvijezda a danas ovako izgleda?!

Klasik idiotski Radiosarajevo.ba click bait. Izgleda normalno, posijedio, ostalo jednako izgledu prije 30 godina. Sram vas bilo, Radiosarajevo.ba.

Salkan

E brate kakva zvijezda,stalno je bio Ž klasa pjevača.

Sajo

***

Glazbenik

*** ka Sajo i slovo ž je slovo zar ne, očigledno je da se i dotičnog pjevača gleda kroz ime a ne rad i djelo koje on predstavlja kao takav. I vi gospodo sa slovom ž ,sumnjam da bi vi postigli takav ugled i poštovanje.

Мики

Био и остао краљ

/ Najnovije