Umjesto pjesme svi komentiraju veliki gaf na Dori: Svi su gledali prema pjevačici tokom ovog nastupa

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ne pijem dok Paja vozi

Malo me ova pjevačica posjetila na Tajči

Loly

Užas i pjesma i pjevačica . Treba ovu Doru ukinuti za stalno . Sramota

Slažem se, krah

Užas i pjesma i pjevačica . Treba ovu Doru ukinuti za stalno . Sramota ka Loly

Dančy

Kao prvo meni uopće nema nikakav glas i ne pjeva ništa posebno! A ne i ne kaže se brilijantima, već briljantima.

Ivan

Nisam slušao, gledao sam. Vrh.

/ Najnovije