Otkriveni spol i ime bebe koju je Al Pacino dobio sa 54 godine mlađom djevojkom

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ne pijem dok Paja vozi

Prije par godina ja pošao u lov na divlje svinje al nisam ponjeo metke. I tako izleti divljak i krenu prema meni a ja počnem pucati iz prazne puške i ubijem divlju svinju

Ne pijem dok Paja vozi

I tako je isto Al Pacino otac ko ja lovac

Gost

I ovo je ok, prihvatljivo, a kad se nađu straija zena i mlađi muskarac onda je rafalna paljba loših komentara. Licemjerstvo drustva!

Kokolo

Otkriven spol!!!??! Hvala bogu da nije"ono"

Role

Al ga je upecala, svaka joj čast.

/ Najnovije