Dino Merlin ne mora strahovati: Uklonjena peticija za zabranu ulaska u Srbiju, evo i zašto

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

G

Sve je laž samo pusta laž

Opa Đurđa

Dino je aršloh

Xgh

Mozete da mu ga naduvate.Nemate dokaze da je sta rekao i ljudi zabranili peticiju

Hebo ga Beograd vise

Evoluirao od Vojnika srece i Alijine avlije do Dobro vece Beograde i dragi prijatelji, ko nas zavadi.

Lazar

Ko peva,zlo ne misli!!!

Guest

Maja iz farme hoštaplerka da ogovara Dinu 🤮🤮🤮🤮

/ Najnovije