Sejo Sexon za Radiosarajevo.ba: "Mi smo hroničari grada, a Sarajlije koautori naših pjesama"

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Saw

Sejo ljudina.

Hare 46

Sejo 👏, legendo .Svaka čast

velemajstori

hvala iz dubine bosanske duše

koj ovaj matori

krcko?!

Guest

hvala ti legendo što nisi stao niti pod jedan barjak, osim onog ljudskog. radi tebe i tebi sličnih vazda ima fidžan viška.

A dr Kurajlic?

***

***

***

/ Najnovije