Projekti / VIG nastavlja optimizaciju svojih poslovnih operacija i u BiH

23. 10. 2019. u 15:00:00 Promotivni tekst

Shares: 4

Vienna Insurance Group (VIG), vlasnik Vienna osiguranja d.d. VIG i Wiener osiguranja VIG a.d. Banja Luka, odlučio je započeti projekat razmatranja optimizacije svojih poslovnih operacija u BiH sa ciljem da se sinergijom resursa i stručnosti oba VIG društva osiguraju dodatne pogodnosti za klijente i partnere.

„Sljedeći VIG poslovnu orijentaciju da kontinuirano radimo na unapređenju skrbi o našim klijentima, odlučili smo da jednako kao u zemljama okruženja, i u BiH kombinujemo specifične ekspertize naših društava za osiguranje na ovom tržištu te da na taj način podignemo kvalitet usluga našim klijentima na još viši nivo. S obzirom na specifičnosti teritorijalnog uređenja zemlje, očekujemo da će projekat trajati naredne 2-3 godine, a konkretne detalje o našim namjerama ćemo komunicirati nakon što razmotrimo sve mogućnosti, odaberemo najbolju za naše klijente, partnere i društva te nakon što za isto dobijemo adekvatna odobrenja od regulatornih institucija.

VIG je dugoročno posvećen tržištu BiH te će zajedno sa menadžmentom oba društva, koji snažno podržavaju najavljeni projekat, osigurati dodatnu sigurnost klijentima i još veću stabilnost VIG poslovnih operacija u BiH.“ rekao je Gabor Lehel, predsjednik Nadzornog odbora Vienna osiguranja d.d. VIG i predsjednik Upravnog odbora Wiener osiguranja VIG a.d. Banja Luka.

VIG je najveća osiguravajuća grupacija u Austriji, Centralnoj i Istočnoj Evropi koja u oko 50 kompanija iz 25 zemalja zapošljava više od 25.000 zaposlenika. Poslove životnog osiguranja u BiH VIG obavlja posredstvom Vienna osiguranja d.d. VIG sa sjedištem u Sarajevu, dok je ponuda neživotnog osiguranja organizovana putem Wiener osiguranja VIG a.d. Banja Luka.

Vienna osiguranje d.d. VIG je tržišni lider u sektoru životnog osiguranja u BiH, dobitnik je priznanja Best Buy Award 2017/2018 te nosilac titule Najbolje životno osiguranje u BiH za 2018. godinu.

Wiener osiguranje VIG a.d. Banja Luka je lider na tržištu osiguranja u Republici Srpskoj i vodeće je društvo iz Republike Srpske po plasmanu usluga na teritoriji Federacije BiH.

NEMA KOMENTARA