Evo koliko iznose akcijske cijene za osam letova iz Mostara prema Barceloni, Milanu, Stockholmu...

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

kakva prevara!

prema podacima iz vaseg clanka - putujemo u Beograd za xx EUR, pa iz Beograda hvatamo dalji let za sve nabrojane destinacije! Sto znaci da ne letimo iz Mostara za Barcelonu i blah, blah..

angie

To bi bilo super, ako je tačna informacija što se tiče cena, ali čekamo više charter letova za grupe tokom letnjih meseci.

/ Najnovije