Alarmantna situacija u Njemačkoj: Drastično pale inovacije

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

333

Posljednja faza neoliberalnog kapitalizma - monopoli, kontrola trzista, gusenje inovacija, maksimizacija dodatnog profita kroz stagnaciju, devastacija radne snage, unisteni proizvodni lanac, unistena institucija izgradnje strucnjaka. Neka to sada rjesavaju konzultantske kuce aka kosmicki prodavaci magle.

Vareš anin 100%

E konačno! Umjetna inteligencija u rukama neodgovornih i onih koji misle samo na sebe. Radnici su postali potršna roba nažalost. Pametne osobe su postali nepoželjni jer su glupi za sjeli na mjesta gdje ne treba. Rad, pamet, poštenje i čestitost se više ne cijeni i to je to. Nažalost, potrajat će ali nas neće biti a valjda će se naći neko da posluša glas razuma da ne ode sve u..........

/ Najnovije