Smatrate li da je Sanja Vulić zaslužila veću kaznu od one koju je dobila od MUP-a KS, 200 do 600 KM

Smatrate li da je Sanja Vulić zaslužila veću kaznu od one koju je dobila od MUP-a KS, 200 do 600 KM
Podijeli: