Smatrate li da je reakcija vlasti trebala biti brža/bolja nakon rušenja zgrade u centru Sarajeva?

Smatrate li da je reakcija vlasti trebala biti brža/bolja nakon rušenja zgrade u centru Sarajeva?
Podijeli: