Smatrate li da su se nadležni u Vašem gradu bolje pripremili za zaštitu od poplava?

Smatrate li da su se nadležni u Vašem gradu bolje pripremili za zaštitu od poplava?
Podijeli: