Da li je ispravna odluka Senata UNSA da se u vremenu džuma-namaza i drugih vjerskih obreda ne planiraju predavanja i ispiti?

Ukupno glasova: 0