Mjere / Zbog zagađenja zraka, proglašena epizoda pripravnosti u Kantonu Sarajevo

26. 01. 2018. u 15:32:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 16

Zbog povećane koncentracije zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo proglašena je prva epizoda - Pripravnost, uz primjenu interventnih mjera.

Naredbu o proglašenju pomenute epizode donijelo je Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor, na osnovu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS.

Prema sinoptičkoj prognozi za Kanton Sarajevo, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda očekuje se stabilno vrijeme, bez padavina i vjetra, sve do noći 01. februara 2018. godine, kada se očekuju padavine u vidu snijega. Ovakvi uslovi, uz prisutnu temperaturnu inverziju, pogoduju nakupljanju zagađujućih materija u zraku iznad grada u značajnijim koncentracijama.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo danas su zabilježili prekoračenja tolerantnih koncentracija PM10 na svim mjernim stanicama i prema vrijednostima zadovoljavaju jedan od uslova za proglašenje prve epizode - Pripravnost (50 µg/m3), a što je predviđeno odredbama pomenutog Plana interventnih mjera.

Podsjećamo, Univerzitet Yale i Columbia u saradnji sa Svjetskim ekonomskim forumom objavili su Indeks okolišne učinkovitosti gdje je Bosna i Hercegovina zauzela 158. mjesto na listi od 180 zemalja. BiH je najlošije ocijenjena zemlja u Evropi, a sljedeća najgora plasirana - Moldavija, nalazi se na 112. mjestu.

U okviru epizode Pripravnost neophodno je poduzeti sljedeće mjere, i to:

Intenziviranje aktivnosti komunalnih preduzeća i drugih pravnih lica koja vrše redovno mehaničko i ručno čišćenje i pranje cesta, kao i zimsko održavanje cesta uz upotrebu „mokrog postupka“ radi smanjenja emisija prašine.

Poziv pravnim licima da u zavisnosti od svojih mogućnosti izvrše pomjeranje početka radnog vremena, kako bi se doprinijelo rasterećenju kapaciteta javnog gradskog prevoza i gradskih saobraćajnica.

Upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima te pozivanje da se takva nedozvoljena postupanja prijave na broj eko-telefona 033/660-000 ili na telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite broj 121, radi daljeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona.

Upozorenje da sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 50 kW koja koriste čvrsta goriva i lož ulja, smanje temperaturu u prostorima koje zagrijavaju za minimalno 2ºC,

Upozorenje da sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 1 MW koja koriste prirodni gas, smanje temperaturu u prostorima koje zagrijavaju za minimalno 1ºC,

Upozorenje stanovništvu da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinose zagađenju zraka.

Apeli vozačima za racionalno i odgovorno korištenje privatnih automobila,

Pojačan inspekcijski nadzor nad gradilištima.

Upozorenje rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja.

Donošenje ove naredbe ima za cilj zaštitu zdravlja stanovnika Kantona Sarajevo i prevenciju daljeg zagađenja zraka. Press služba KS

NEMA KOMENTARA