Sarajevo / Šta će se graditi u Vilsonovom šetalištu i u jednoj od centralnih ulica?

24. 09. 2019. u 18:21:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 19

U sarajevskoj mjesnoj zajednici Željeznička, sutra, 25. septembra će biti održana javna tribina na temu Osnovna koncepcija Regulacionog plana Kvadrant C. Kvadrant C se nalazi u Općini Novo Sarajevo, u blizini Kvadranta B na Marijin-Dvoru.

Prostire se na 14,6 hektara. Obuhvata prostor Vilsonovog šetališta i dio jedne od centralnih gradskih ulice - Zmaja od Bosne.

Stručnjaci jedinstveni u stavu o Marijin-Dvoru: To je izliv mržnje prema gradu

Gradsko vijeće Sarajeva je na sjednici održanoj 24. februara 2016. godine donijelo Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana Kvadrant C.

Na neizgrađenim parcelama u ulici Vilsonovo šetalište prema ulici Zmaja od Bosne je planirana gradnja diplomatsko-konzularnih predstavništva i poslovnih objekata.

Maksimalna visina diplomatsko-konzularnih predstavništva bi bila tri sprata ili 16 metara, a poslovnih objekata četiri sprata ili 21 metar. Neizgrađene parcele uz ulicu Zmaja od Bosne su namijenjene za poslovne objekte koji bi imali između šest i 12 spratova. Njihova maksimalna visina bi bila 50 metara.

Planirana je izgradnja Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi.

Navedeno je da se "moraju sačuvati postojeće vrijedne zelene površine, uz prijedlog unaprijeđenja njihove strukture", te planirati "linijske sisteme zelenila uz sadnju stablašica markantnih morfoloških iskaza".

Naglašeno je da se mora osigurati minimalno 25 posto zelenih površina.

Regulacionim planom se tretira saobraćajna infrastruktura.

Istkanuto je da se ulica Vilsonovo šetalište planira za pješački i biciklistički saobraćaj.

Kada je u pitanju saobraćaj u mirovanju, ukazano je na to da se mora "zadovoljiti potrebe sadašnjih i budućih korisnika u skladu sa važećim standardima i planiram sadržajima".

"Garažiranje planirati u podzemnim etažama u okviru vlasničkih parcela sa kapacitetima zavisno od brutto građevinske površine objekta, a prema važećim normativima za saobraćaj u mirovanju", sadržano je u Regulacionom planu.

Izmjene i dopune Odluke o pristupanju izrade Regulacionog plana Kvadrant C su izvršene 26. marta 2019. godine.

Početak javne tribine o ovom Regulacionom planu je zakazan za 17 sati.

Odluci o pristupanju izradi Regulacionog plana za Kvadrant C možete pristupiti klikom na ovaj link.

Za podsjetiti je da je sredinom jula u sarajevskoj Mjesnoj zajednici Grbavica II održana javna rasprava na kojoj se većina prisutnih građana usprotivila namjeri da se na mjestu nekadašnjeg 'Strojorada' gradi poslovno-stambeni kompleks koji bi mogao imati i do 22 sprata.

Burna rasprava o Strojoradu: Ne želimo još jednog monstruma

'Strojorad' se nalazi u blizini Kvadranta C. 

NEMA KOMENTARA