Novo Sarajevo / Sadnja stabala nije realizirana, dostavljene oboljele sadnice kestena

16. 08. 2018. u 14:02:00 Radiosarajevo.ba

Shares:0

Planirana sadnja stabala nije realizirana jer su KJKP Parku dostavljene oboljele sadnice kestena koja će biti vraćene dobavljaču.

Načelnik Općine Nedžad Koldžo obišao je radove u ulici Zmaja od Bosne gdje je završen građevinski dio radova na sanaciji pješačke staze i trotoara, ali nisu zasađene nove sadnice kestena kako je bilo planirano.

Ustanovljeno da su KJKP Parku isporučene oboljele sadnice koje će biti vraćene dobavljaču, te se na prijedlog ovog preduzeća odustalo od sadnje. Uskoro se očekuje ponovna nabavka novih sadnica stabala.

U drvoredu u ulici Zmaja od Bosne bit će zasađene 23 sadnice. Kantonalno ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture finansirat će nabavku i sadnju 12, a Općina Novo Sarajevo izdvojit će sredstva za 11 sadnica.

Tokom sanacije staze i trotoara posječeno je osam gorostasnih i četiri manja stabla koja su predstavljala opasnost za stanovništvo i saobraćaj.

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo finansiralo je sječu oboljelih stabala sa 15.000 KM, a Općina Novo Sarajevo je za ručno vađenje panjeva izdvojila 14.000 KM.

Sanacija pješačkih staza i trotoara izvršena je u okviru ugovora sa izvođačem radova KJKP RAD kojim je obuhvaćeno 58 lokaliteta na području 14 novosarajevskih mjesnih zajednica. Iz općinskog budžeta za ove namjene planirano je 400.000 KM.

KOMENTARI (1)