Novi Grad / Odluka o imenu škole Mustafa Busuladžić samo deklarativnog karaktera

06. 03. 2018. u 18:39:00 Fena

Shares: 68

Odluka o stavljanju van snage davanja imena Osnovnoj školi Mustafa Busuladžić, koju je na prijedlog zastupnika Naše stranke Peđe Kojovića usvojila Skupština Kantona Sarajevo, ne može biti provedena.

Naime, odluka nije donesena u skladu sa predviđenim procedurama, saopćeno je iz Općine Novi Grad.

"Naime, prilikom donošenja navedene Odluke, na jučerašnjoj sjednici Skupštine KS-a nisu ispoštovane odredbe Ustava Kantona Sarajevo, Poslovnika Skupštine KS, te je prekršeno nekoliko odredbi Odluke o obilježavanju ulica, trgova, mostova, institucija, ustanova itd. na području Kantona Sarajevo", navodi se u saopćenju.

Prije svega, navodi se u saopćenju, inicijativa za stavljanje van snage navedene odluke nije podnesena od ovlaštenog predlagača, tj. kako član 6. Odluke predviđa, da tu inicijativu mogu podnijeti Komisija za obilježavanje, utvrđivanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti, Općina, mjesna zajednica, kulturne ili javne institucija i sl. i to putem gradskog organa uprave, a ne zastupnika ni klubova.

Prije utvrđivanja prijedloga za davanje imena, skupštinska Komisija je dužna pribaviti mišljenje Općine na čijoj teritoriji se nalazi ustanova.

Zbog svega navedenog, Općina Novi Grad Sarajevo će podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke koja nije donesena na pravnom osnovu, obzirom da prilikom njenog donošenja nije ispoštovana procedura predviđena za ovu oblast. Procedura utvrđivanja imena školi je završena, te se u ovom slučaju treba provesti procedura izmjene imena škole, a ne stavljanja van snage Odluke Skupštine koja je data u prethodnoj proceduri. 

U saopćenju navode i izjavu predsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo Ane Babić nakon predzadnje sjednice Skupštine, na kojoj je također razmatran isti prijedlog. 

"Ova inicijativa u Skupštini KS nije usvojena, a u trenutku glasanja sam bila suzdržana ne zato što sam bila protiv iste, već isključivo iz proceduralnih razloga, s obzirom da naše kantonalno zakonodavno tijelo bez prijedloga Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo ne može poništiti navedenu Odluku", kazala je Babić, navode iz Pres službe Općine Novi Grad.

NEMA KOMENTARA