! / Kanton Sarajevo zapošljava na neodređeno vrijeme, ovo su uslovi konkursa

23. 07. 2019. u 15:31:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 79

Kanton Sarajevo je objavio kokurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na dvije radne pozicije - viši referent za pripremanje, organizaciju i realizaciju sjednica Vlade i viši referent za informatičke i analitičke poslove.

Dužnosti referenta za pripremanje, organizaciju i realizaciju sjednica Vlade su, između ostalog, izrada nacrta i prijedloga dnevnog reda sjednice Vlade, kompletiranje i otpremanje materijala za sjednicu Vlade, vođenje zabilješki na sjednicama, izrađivanje zapisnika sa sjednice Vlade...

Uslovi za prijem u radni odnos na ovu poziciju su završena gimanzija ili ekonomska škola odnosno srednja stručna sprema IV stepena, najmanje deset mjeseci radnog staža, položen stručni ispit i poznavanje rada na računaru.

Referent za informatiče i analitičke poslove radi na obradi podataka u Projektu 'e-Vlada' odnosno administriranje projekta, unosu i obradi podataka na računaru, sređuje i obrađuje pohranjene podatke itd.

Uslovi za prijem u radni odnos na ovu poziciju su završena gimanzija, elektrotehnička škola sa smjerom informatika ili birotehnička škola odnosno srednja stručna sprema IV stepena, najmanje deset mjeseci radnog staža, položen stručni ispit i poznavanje rada na računaru.

Ostalim detaljima koji se tiču konkursa možete pristupiti klikom na ovaj link.

NEMA KOMENTARA