TI / Vijeće ministara nastavilo sa spornom praksom imenovanja vršilaca dužnosti

15. 08. 2017. u 10:40:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 0

Vijeće ministara je nastavilo s praksom imenovanja vršilaca dužnosti rukovodilaca institucija iako propisi ne predviđaju jasna pravila za ovu vrstu imenovanja.

Na sjednici održanoj 6. jula 2017. bila su čak dva imenovanja vršilaca dužnosti pa je imenovan v.d. direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja i v.d. zamjenik direktora Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

Privremena imenovanja su u oba slučaja na 60 dana. Ranije je Vijeće ministara dva puta na 60 dana imenovalo v.d. pomoćnika direktora za unutrašnju kontrolu u Službi za poslove sa strancima, a i sadašnji direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) je prvo imenovan kao vršilac dužnosti.

Transparency International u BiH (TI BiH) je tada dobio odgovor od Ministarstva civilnih poslova da se pri imenovanju uopće nisu provjeravali uvjeti predviđeni Zakonom o državnoj
službi u institucijama BiH ili drugim posebnim propisima, kao i da u slučaju v.d. imenovanja, osoba ne mora nužno ispunjavati sve uvjete koji se traže za konkretnu poziciju.

Sporne prakse privremenih imenovanja se ponavljaju više puta i odnose se na nesrazmjerno dug period, a pored toga nisu propisane jasne procedure, pravila i kriterijumi čime je stvoren prostor za politička imenovanja.

TI BiH apelira na Vijeće ministara da se suzdrži od imenovanja vršilaca dužnosti rukovodilaca institucija dok god se ovo pitanje jasno ne uredi na način da se u transparentnom postupku, pod samo unaprijed određenim uvjetima i na tačno određen period, mogu vršiti takva imenovanja.

Kako bi se ova situacija prevazišla, potrebno je u prvom redu inicirati izmjene i dopune Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.

NEMA KOMENTARA