Rekreaciona zona / Uređenje: U bivšoj kasarni na Bijambarama okupljat će se sportisti

25. 05. 2016. u 12:09:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 0

Vlada Kantona Sarajevo je usvojila dokument "Prostorna analiza vojnog kompleksa Zamo Dučić".

Također, Vlada KS je zadužila Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo da u narednih 12 mjeseci izradi urbanistički projekt ovog područja.

Naime, na 2,7 hektara planirana je gradnja edukaciono-rekreacionog sadržaja EKO-KAMP- a, a prostor bivšeg heliodroma i vojnog poligona od 4,91 hektara činit će sportsko-rekreacionu zonu, sve u skladu sa prostornim planom područja posebnih obilježja zaštićeni pejzaž „Bijambare“.

U okviru projekta "EU tehnička pomoć za podršku turističkoj industriji u BiH – EU turizam", jedna od najatraktivnijih projektnih ideja je upravo bilo uređenje i prenamjena vojne kasarne na Bijambarama.

Nakon napravljenih analiza te dogovora da se Pravobranilaštvo uključi u postupak legalizacije objekata koji će provesti Općina Ilijaš, predloženo je da se dva objekta kasarne zadrže, spoje i rekonstruišu sa dogradnjom, a da se preostala tri objekta uklone i izvrši rekultivacija prostora te stvore mogućnosti za uspostavu EKO Kamp-a.

Sredstva za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 43.900 KM obezbijeđena su u budžetu Kantona Sarajevo za 2016. godinu, na poziciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Vlada FBIH je svojom ranijom odlukom o davanju na korištenje nekretnina, nad kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja bilo tadašnje Federalno ministarstvo odbrane, Vladi Kantona Sarajevo odnosno resornom ministarstvu kompleks kasarne “Zamo Dučić” dala na korištenje bez naknade.

Vlada Kantona je prihvatila incijativu Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde da se kroz sufinansiranje projektne dokumentacije u ukupnom iznosu od milion KM nastave započete aktivnosti na cestovnom povezivanju Sarajeva i Goražda.

Ministarstvo saobraćaja KS – odnosno Direkcija za puteve će obezbijediti finansijsko učešće Kantona u izradi projektne dokumentacije za magistralnu cestu Goražde-Hrenovica u ukupnom iznosu od 500.000 KM. Kako je istaknuto, značaj projekta je višestruk, razvoj kantona Goražde i njegovih općina, povećava veće mogućnosti korištenja razvojnih resursa, međusobno povezuje ove dvije ekonomske cjeline, te stvara kvalitetniju saobraćajnu vezu Bosne i Hercegovine sa zemljama u okruženju.


Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacija za Android | iPhone i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

NEMA KOMENTARA