Reakcije / Serge Brammertz: Zadovoljni smo presudom doživotnog zatvora Karadžiću

20. 03. 2019. u 16:32:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 83

Tužilaštvo je zadovoljno presudom Žalbenog vijeća u predmetu Tužilac protiv Radovana Karadžića, koja je u najbitnijim aspektima potvrdila osuđujuću presudu koja je na suđenju izrečena Karadžiću po deset tačaka za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Žalbeno vijeće je dodatno prihvatilo žalbu Tužilaštva i osudilo Karadžića na kaznu doživotnog zatvora, saopćeno je iz Ureda haškog tužioca.

Po izricanju presude, tužilac Serž Bramerc je izjavio:

Kao što je danas potvrdilo Žalbeno vijeće, Radovan Karadžić je kriv za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine.

On je zloupotrebio svoju političku i vojnu vlast, zajedno sa ostalim visokim liderima, kako bi pokrenuo nezamislivu kampanju zločina, počinio strašna zlodjela i uništio jednu zemlju.

Karadžić je vodio kampanje masovnog etničkog čišćenja u kojime su milioni bili raseljeni, desetine hiljada je bilo ubijeno, a veliki broj običnih, nevinih ljudi podvrgnuto silovanju, mučenju, seksualnom ropstvu i drugim vidovima zlostavljanja. On je nadgledao više od tri godine dugu opsadu Sarajeva, šireći teror u gradu u cilju ostvarivanja svojih političkih ciljeva. On je pripadnike mirovnih snaga UN-a koristio kao taoce i živi štit. A u Srebrenici u julu 1995. godine, pridružio se Ratku Mladiću i drugima u protjerivanju 30,000 žena, djevojčica i starica iz njihovih domova, i u ubijanju hiljada muškaraca i dječaka bosanskih Muslimana.

Ovaj sud Ujedinjenih nacija ga je osudio za njegove zločine na kaznu doživotnog zatvora čime je poslao značajnu poruku da pravda može nadvladati zlo. Danas su žrtve njegovih zločina konačno vidjele kako odgovara za ono što je učinio.

Protivnici Suda će tvrditi da je ova presuda presuda o krivici srpskog naroda. To snažno odbijam. Karadžićeva krivica je njegova lično, a ne krivica njegove zajednice.

Drugi će reći da je Karadžić heroj i da je branio svoj narod. Ovo suđenje je dokazalo suprotno. Karadžić će u istoriji ostati upisan kao ratni zločinac koji je odgovoran za užasnu ljudsku patnju.

Odgovorni zvaničnici bi stoga trebalo da promovišu prihvatanje činjenica koje su utvrđene na ovom suđenju kao osnove za pomirenje. Poricanje zločina i veličanje ratnih zločinaca ne bi trebalo biti tolerisano.

Moralo bi da postoje poštovanje i odavanje priznanja svim žrtvama, kako za ono što su proživjeli, tako i za njihovu hrabrost u borbi za pozivanje na odgovornost. Neosporno je da žrtve iz svih zajednica još uvijek čekaju na pravdu koja im pripada. Moja kancelarija je posvećena pružanju podrške nacionalnim sudovima, na kojima je sada odgovornost da nastave sa procesom donošenja pravde.

Izražavamo svoju zahvalnost međunarodnoj zajednici na njenoj podršci našem radu. Apelujemo na Ujedinjene nacije i njene države članice da nastave da pružaju podršku nacionalnim tužiocima u bivšoj Jugoslaviji koji se bore za više pravde za više žrtava.

Sve o presudi Radovanu Karadžiću čitajte na ovom LINKU.

NEMA KOMENTARA