PISA / Procjena učeničkih postignuća u BiH počinje sutra, rezultati tek 2019.

03. 04. 2018. u 15:19:00 L. K.

Shares:2

Međunarodna procjena učeničkih postignuća, PISA 2018, u našoj državi počinje se provoditi 4. aprila 2018. godine.

Istraživanje provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, a u njemu će sudjelovati oko 7.000 učenika iz 70 škola Republike Srpske, pet škola Brčko distrikta BiH i 138 škola Federacije BiH.

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH (APOSO BiH) je nadležna za provedbu PISA 2018. istraživanja u Bosni i Hercegovini. Ukupni uzorak čini 236 škola Bosne Hercegovine, dok će testiranje biti obavljeno u njih 213.

PISA (Programme for International Student Assessment) predstavlja najveće međunarodno ispitivanje učeničkih postignuća iz područja čitalačke i matematičke pismenosti te pismenosti iz prirodnih nauka. Osim što je istraživanje obimno, ono nije bazirano na nastavnim planovima i programima i reprodukciji usvojenih znanja, nego je u prvom redu usmjereno na procjenu sposobnosti učenika za promišljanja, zaključivanja te primjenu znanja i vještina na stvarne životne probleme. 

Povodom PISA testiranja u našoj zemlji, u Agenciji smo kontaktirali Žanetu Džumhur, šeficu Odjeljenja za standarde znanja – učeničkih postignuća u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u sklopu područne jedinice Sarajevo.

“Iako je navedeno da testiranje počinje 4. aprila, potrebno je naglasiti da testiranje nije istog dana za sve srednjoškolce u Bosni i Hercegovini. Prilikom planiranja testiranja vodilo se računa o svim periodima raspusta, vjerskih praznika ili nekih drugih razloga kada nije moguće obaviti testiranje,” navela je Džumhur.

Žaneta Džumhur - undefined

Žaneta Džumhur

Testiranje traje do 25. maja. Potrebno je pojasniti da PISA istraživanje traje 8 radnih sedmica i da je to procedura koju utvrđuje PISA konzorcij. Samo testiranje može trajati i kraće ako se za to ostvare uvjeti.

Na pitanje kakav benefit bi BiH mogla imati od ovog testiranja, Džumhur odgovara:

“Cilj je ispitati u kojoj su mjeri učenici nakon završenog obaveznog obrazovanja pripremljeni za nastavak obrazovanja, uključivanje u proces rada i aktivno učešće u društvu. Osim o znanju i vještinama učenika, PISA prikuplja podatke o individualnim, školskim i sistemskim faktorima koji utiču na postignuća učenika i pruža indikatore trenda. Obrazovni sistemi trebaju odgovoriti potrebama globalnih promjena i suočiti se sa izazovima 21. vijeka. Obrazovne vlasti u BiH trebaju biti upoznate sa stanjem obrazovnih sistema za koje su nadležne. Podaci dobiveni PISA istraživanjima pokazuju u kojoj mjeri obrazovni sistemi u BiH uspijevaju obezbijediti svojim učenicima stjecanje ključnih kompetencija i stvoriti preduvjete za cjeloživotno učenje.”

Prošle godine je u BiH bilo probno testiranje kojim su se provjeravale procedure i funkcionalnost. Žaneta Džumhur je o probnom testiranju i rezultatima rekla: “Utvrđivale su se mjerne karakteristike zadataka iz čitalačke pismenosti jer je ona u fokusu ovog sedmog ciklusa. Probno PISA istraživanje nikad nema za cilj utvrđivanje učeničkih postignuća.”

Za rezultate koje nestrpljivo očekujemo, iako testiranje još nije ni krenulo, morat ćemo se načekati jer će međunarodni rezultati ovogodišnjeg istraživanja biti poznati tek u decembru 2019. godine. PISA istraživanje je toliko obimno sa jako mnogo varijabli i podataka, za preko 80 zemalja, stotinama hiljada učenika, u nekim zemljama sa po 6-7 različitih okolinskih upitnika, tako da, realno, rezultati i ne mogu biti gotovi prije navedenog datuma.

 

NEMA KOMENTARA