Sjednica / Predsjedništvo traži cjelovitu informaciju o zaštiti bh. imovine u Hrvatskoj

19. 06. 2019. u 21:15:00 Fena

Shares: 0

 Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je primilo k znanju Izvještaj Vijećа ministara BiH o aktivnostima u okviru procesa evropskih integracija BiH i Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH.  

Na današnjoj sjednici Predsjedništvo BiH je zadužilo Sektor za sukcesiju pri Ministarstvu finansija BiH da dostavi cjelovitu informaciju o do sada poduzetim aktivnostima na zaštiti imovine BiH u susjednoj i Republici Hrvatskoj.

Imovina u Hrvatskoj

Postoji nekoliko elemenata zahtjeva kao što je spisak sve imovine pravnih i fizičkih lica u privatnoj i društvenoj svojini koju BiH potražuje od Hrvatske, procjena vrijednosti potraživanje imovine, pokrenute pravne radnje u zemlji i Hrvatskoj radi ostvarivanja prava vlasništva nad pomenutom imovinom.

Također i problemi koji se eventualno javljaju prilikom ostvarivanja prava vlasništva i pravni elementi koji to eventualno ometaju, planirane buduće aktivnosti Sektora za sukcesiju u vezi omogućavanja pravnim i fizičkim licima iz BiH da ostvare svoje pravo vlasništva nad njihovom imovinom koja se nalazi u Republici Hrvatskoj, kao i prijedlog mjera koje se u narednom periodu mogu poduzimati u pitanjima zaštite imovine u Hrvatskoj.

Zadužen je Agent BiH pri Stalnoj mješovitoj komisiji, formiranoj u skladu sa članom 4. Sporazuma o pitanjima sukcesije, da dostavi informaciju o dosadašnjem stepenu realizacije Sporazuma o pitanjima sukcesije (Aneks G), kao i o svim dosadašnjim aktivnostima iz njegove nadležnosti u cilju ostvarivanja prava vlasništva pravnih i fizičkih lica iz BiH, privatne i društvene svojine, koji potražuju svoju imovinu koja se nalazi u Hrvatskoj, koji su problemi koji se javljaju u zemlji i Hrvatskoj, planirane aktivnosti u cilju zaštite prava vlasništva svih zaposlenih i fizičkih lica iz BiH, koji potražuju imovinu koja se nalazi u Hrvatskoj.

Predsjedništvo BiH je zadužilo i Pravobranilaštvo BiH da dostavi cjelovitu informaciju o svim pravnim aktima Republike Hrvatske (zakoni, uredbe i drugi akti) koji predstavljaju problem pravnim i fizičkim licima iz BiH da ostvare povrat imovine, kao i adekvatne primjere (sa popratnom dokumentacijom) pravnih i fizičkih lica iz BiH (u privatnoj i društvenoj svojini) koji su probali ostvariti povrat imovine i pravo vlasništva, a koje je Republika Hrvatska svojim aktima osporila i odbila.

Prihvaćen ugovor o grantu EBRD-a

Predsjedništvo BiH je prihvatilo Ugоvоr о grаntu (Kоridоr Vc u RS-Diо 1) izmеđu Bоsnе i Hеrcеgоvinе i Еvrоpskе bаnkе zа оbnоvu i rаzvој kојi sе оdnоsi nа invеsticiоni grаnt iz prоgrаmа Еvrоpski zајеdnički fоnd za Zаpаdni Bаlkаn.

 Donesena je i Odluka o pokretanju  postupka za otvaranje Generalnog konzulata BiH u Republici Srbiji, sa generalnim konzulom na čelu, sa sjedištem u Novom Pazaru i sa konzularnim područjem koje obuhvata teritoriju opština Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš i Priboj.

Također je donesena i Odluka o pokretanju postupka za otvaranje Generalnog konzulata BiH u Republici Hrvatskoj, sa generalnim konzulom na čelu, sa sjedištem u Rijeci i sa konzularnim područjem koje obuhvata teritoriju Istarske županije, Primorsko-goranske županije, Ličko-senjske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo Sporazum o statusu između BiH i Evropske unije o aktivnostima koje provodi Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Na sjednici je usvojen zaključak da će Bosnu i Hercegovinu, na generalnoj debati 74. zasjedanja Generalne skupštine UN-a, koja će se održati u New Yorku od 24. do 30. septembra 2019. godine, predstavljati delegacija BiH sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH na čelu.

 Donesena je Odluka o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaklјučivanja Sporazuma o izmjeni Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Azerbejdžan o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, saopćeno je iz Press službe Predsjedništva BiH.

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje Меmоrаndumа о rаzumiјevаnju izmеđu Vijeća ministаrа BiH i Islаmskе Rеpublikе Irаn о sаrаdnji u оblаsti vеtеrinаrstvа, Меmоrаndumа о rаzumiјevаnju izmеđu Vijećа ministаrа BiH i Vlаdе Rеpublikе Аzеrbејdžаn о sаrаdnji u оblаsti vеtеrinаrstvа.

Odobreno je i zaključivanjre Меmоrаndumа о rаzumiјеvаnju о pоslоvnim аrаnžmаnimа izmеđu Мinistаrstvа kоmunikаciја i prometa BiH i Оrgаnizаciје zа еkоnоmsku sаrаdnju i rаzvој Меđunаrоdnоg prometnog fоrumа i Меmоrаndumа о sаrаdnji u оblаsti spоrtа izmеđu Мinistаrstvа civilnih pоslоvа BiH i Мinistаrstvа оbrаzоvаnjа, nаukе i spоrtа Rеpublikе Slоvеniје.


Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacija za Android | iPhone i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

NEMA KOMENTARA