Akcija / Inspektori i FUP kontrolišu objekte paradžemata, SIPA i OSA pružaju podršku

12. 05. 2016. u 15:56:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 0

Federalna uprava za inspekcijske poslove, u saradnji sa općinskim inspekcijskim organima i policijskim službenicima FMUP, vrši inspekcijske aktivnosti u paradžematima na području FBiH.

Radi se o složenim inspekcijskim aktivnostima i uspostavljenoj međuagencijskoj saradnji između nadležnih kontrolnih, sigurnosnih i obavještajnih agencija i institucija u Bosni i Hercegovini.

Podršku inspekcijskim aktivnostima inspektora Federalne uprave za inspekcijske psolove, općinskih inspekcijskih organa i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova pružaju i Državna agencija za istrage i zaštitu – SIPA, te Obavještajno - sigurnosna agencija BiH – OSA.

Inspekcijske aktivnosti vrše se iz nadležnosti definisanih zakonom i podzakonskim propisima koji regulišu građevine i zahvate iz općinske nadležnosti, iz nadležnosti definisanih Zakonom o slobodi vjere i pravnog položaja crkava i vjerskih zajednica u BiH, te drugim propisima kojima je regulisano obavljanje djelatnosti koje su predmet kontrola.

Inspekcijske aktivnosti vrše se kontinuirano od 10.05.2016. godine na lokalitetima u mjestu Stijena u Općini Cazin, mjestu Brezičani u Općini Donji Vakuf, te u mjestu Ošve u Općini Maglaj.

KOMENTARI (1)