Ljepote BiH / Most Mehmed-paše Sokolovića stoljećima svjedoči o umijeću Mimara Sinana

06. 10. 2019. u 14:24:00 Anadolija

Shares: 44

Višegradski most Mehmed-paše Sokolovića jedan je od najznačajnijih kulturno-historijskih spomenika na Balkanu iz perioda Osmanske države.

Već četiri i pol stoljeća svjedoči o arhitektonskom umijeću Mimara Sinana. Dio mosta preko rijeke čini jedanaest lučnih otvora, od kojih je krajnji otvor uz desnu obalu oslonjen na dva podzida sa najmanjim rasponom od 5,20 metara. Ostalih deset lučnih otvora raspona su od 10,70 - 14,80 metara.

Most leži na devet velikih kamenih stubova širine 3,50 - 4,00 metara i dužine oko 11,50 metara. Na lijevoj obali krajnji otvor se oslanja na ugao mosta kojim prelazi u rampu. Širina kolovoza na mostu iznosi 6,00 metara. Ogradni zidovi su debljine 60 cm, i njihova dužina iznosi 179,44 metara.

Pristupna rampa je široka oko 6,60 metara sa ogradama i dužine je oko 120,00 metara. U rampi su četiri lučna otvora, jedan veći na uglu (širine 4,50 metara) i tri manja iznad potoka koji se ulijeva u Drinu. Lukovi su klasični prelomljeni lukovi sa relativno malim ekscentricitetom centara (cca 1,0 metara, a svoda debljine 85 cm) čime se približuju polukrugu.

Most Mehmed-paše Sokolovića je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, a zajedno sa Starim mostom u Mostaru, nalazi se na UNESCO-ovoj listi mjesta svjetske baštine u Bosni i Hercegovini.

NEMA KOMENTARA