"I ja idem na posao" / Projekt u Sarajevu: Mlade osobe s Down sindromom žele raditi

01. 02. 2018. u 10:10:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 42

Udruženje "Život s Down sindromom FBiH" jučer je održalo konferenciju pod nazivom "I ja idem na posao" na kojoj su predstavljeni rezultati petomjesečnog projekta o radu i zapošljavanju u kome su učestvovale mlade osobe s Down sindromom.

Sam projekt je kreiran na temelju Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u FBiH 2016-2021 i Zaključnim zapažanjima UN Komiteta za prava osoba s invaliditetom i proveden je u saradnji s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike.

Kroz projekt I ja idem na posao, mladi s Down sindromom su bili radno angažirani u šest kompanija, uz podršku radnih asistenata. Osim pripreme za rad mladih, tokom projekta su obučeni i radni asistenti čiji je angažman još jednom potvrdio da su neizostavan dio zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom.

S druge strane, poslodavci su uložili maksimalne napore da pripreme svoj radni kolektiv i prilagode radne zadatke osobama s Down sindromom, koje su radile ukupno 850 radnih sati.

Projekt je istovremeno identificirao i analizirao prepreke za zapošljavanje i volontiranje mladih s Down sindromom na otvorenom tržištu rada, i na osnovu dobijenih rezultata su pripremljene Smjernice namijenjene svim učesnicima u procesu zapošljavanja - od porodice, obrazovnih institucija, preko službi i agencija za zapošljavanje, do poslodavaca.

Na konferenciji je prikazan i dokumentarni film I ja idem na posao, uz istovremeno predstavljanje Smjernica za posredovanje u zapošljavanju, zapošljavanje i volontiranje mladih s Down sindromom. Učesnici konferencije, veliki broj stručnjaka iz sfere zapošljavanja, kao i predstavnici institucija su veoma aktivno učestvovali u diskusiji o mogućim perspektivama, a sve u pravcu ostvarenja prava na rad mladih s invaliditetom.

O želji za radom, na konferenciji su govorili i mladi s Down sindromom, od kojih sve počinje i kojima moramo dati glas da sami iskažu ono što žele.

NEMA KOMENTARA