Sanel Šarić: Ovo je moj plan za Općinu Novo Sarajevo

0
E. Maslo
Sanel Šarić: Ovo je moj plan za Općinu Novo Sarajevo
Foto: Facebook / Sanel Šarić

Odgovor kako riješiti sve nagomilane probleme u Općini Novo Sarajevo je vraćanje općine na upravljanje njenim građanima za šta je potrebno u potpunosti promijeniti pristup rješavanja problema, kazao je Sanel Šarić, kandidat za načelnika Platforme za progres u razgovoru za Radiosarajevo.ba.

Svima smo postavila ista pitanja, a evo kako je na njih odgovorio Šarić.

Radiosarajevo.ba: Koji su najveći problemi u Općini u kojoj ste se kandidovali i kako planirate to da riješite? 

Šarić: Probleme u općini Novo Sarajevo bih podijelio u nekoliko segmenata: organizacija i efikasnost općinske administracije, transparentnost budžeta i imovine općine, kontinuiran rad na infrastrukturi i poboljšanju uslova života, sigurnost građana i njihove imovine, nedovoljna uključenost građana a posebno mladih u odlučivanje u lokalnoj zajednici, izrazito loš ambijent za razvoj privrede i poduzetništva, neravnomjerna raspodjela socijalne podrške. 

Pet principa

Svoj program 5x5 sam zasnovao na pet principa Platforme za progres koji su i najbolji alat za promjenu svijesti u našem društvu koja mora najprije da krene od svih onih koji su preuzeli odgovornost za društvenu zajednicu: političara, zaposlenih u javnom sektoru i svih ostalih koji na bilo koji način raspolažu sa sredstvima građana. Fokus na rješavanje problema u lokalnoj zajednici i nulta tolerancija na korupciju i nepotizam je nešto što zahtjeva potpunu predanost i posvećenost načelnika u obavljanju svojih dužnosti kako bi zajedno sa građanima, općinskom administracijom i izabranim vijećnicima došli do konkretnih i mjerljivih rezultata. 

Naša vizija općine Novo Sarajevo je da znanjem i progresom idemo ka blagostanju svih građana. Svjesni smo da je to dugoročan proces koji podrazumijeva svakodnevni rad i posvećenost prvenstveno općinske administracije koja svojim primjerom, otvorenim i transparentnim radom treba da pokrene taj proces i na taj način uključi građane u rad lokalne zajednice.

Smatram da je uključivanje građana na ovaj način od presudnog značaja za ostvarenje ove vizije. U općini Novo Sarajevo imamo sve preduslove za ostvarenje ove vizije, radi se samo o odluci odgovornih da li imaju želju i znanje da pokrenu ovaj proces. Mandat načelnika posmatram samo kao svoj lični doprinos ostvarenju ove vizije na kojoj treba da radi svaki izabrani načelnik bez obzira da li se radi o istoj osobi ili ne. Mandat načelnika ili bilo koje druge funkcije se ne smije posmatrati kao ograničeno vrijeme nego kao dobra osnova za sve one koji dolaze nakon nas. Krajnje je vrijeme da uvedemo generacijsku odgovornost u naš način djelovanja i ponašanja.  

Obavezao sam se da ću kao načelnik mjesečno izvještavati sve građane o radu općinske administracije, realizaciji budžeta, javnim nabavkama, planiranim projektima i stepenu završetka projekata u fazi realizacije. Samo ličnim primjerom možemo potaknuti i sve ostale na promjenu svijesti i veću odgovornost u svom radu i ponašanju. Insistirati ću da svi općinski organi i organizacije redovno podnose svoje izvještaje o radu i realizaciji budžetskih sredstava. 

Radiosarajevo.ba: Šta je okosnica Vašeg izbornog programa; šta nudite mladima, šta penzionerima? 

Šarić: Okosnicu programa čini transparentnost i uključivanje građana i privrede u rad lokalne zajednice. To su ključne pretpostavke za stvaranje kvalitetnog poslovnog ambijenta koji je najbolji način borbe protiv nezaposlenosti i siromaštva. Potencijalni investitori i privrednici moraju imati sve raspoložive informacije koje su im potrebne za donošenje poslovnih odluka kako bi energiju usmjerili ka svom poslu i time doprinijeli ukupnom razvoju. Općina će biti u svakom momentu na raspolaganju za poticaje i podršku u različitim oblicima.

Ljudski potencijal je najveći resurs naše općine i moramo značajno više ulagati u taj resurs. Tu je naročito važno usklađivanje kvalifikacija radne snage sa potrebama privrede gdje općina mora da ima značajniju ulogu, ustupanjem općinske imovine, edukacijama i prekvalifikacijama kao i direktnim poticajima. Kao načelnik općine, raditi ću na razvijanju programa i projekata koji će voditi ka povećanju ulaganja u privredu Općine Novo Sarajevo. Zbog svoje lokacije, gustine naseljenosti, naša općina ima veliku šansu u razvoju kreativnih uslužnih djelatnosti. Internacionalizacija općine i otvorenost ka povezivanju kako u BIH tako i u inostranstvu je značajan doprinos razvoju ove grane privrede. Namjera mi je da iniciram i radim na implementaciji projekta privrednog i studentskog parka na teritoriji općine. 

Analiza stanja

Vrlo značajno bi bilo izvršiti analizu stanja i izvršiti uvid u imovinu na teritoriji Općine Novo Sarajevo i razmotriti način korištenja i namjene. Imovinu općine ću staviti u službu građana, njihov aktivizam i ekonomski razvoj. Posebno želim obratiti pažnju na edukaciju i jačanje poduzetničkog duha kod mladih, kojima se mora stvoriti realna prilika i ambijent kako bi mogli ostvariti svoje poslovne ideje i na taj način ostati i planirati svoj život u Novom Sarajevu. 

Naša odgovornost je da omogućimo uslove za kvalitetniji život starijim sugrađanima koji su svojim minulim radom zaslužili posebnu pažnju. Njihovo iskustvo je moguće staviti na raspolaganje lokalnoj zajednici. Na žalost kompletan sistem u BIH ne pridaje dovoljno na važnosti ovog pitanja a u okviru općinskih nadležnosti i mogućnosti pružiti ćemo im priliku i prostor za djelovanje u lokalnoj zajednici. 

Radiosarajevo.ba: Ako pobijedite, kako biste se borili protiv sljedećih izazova: zagađenje, pandemija COVID-19, bijela kuga, zagušenje saobraćaja? 

Šarić: Iako se sva ova pitanja odnose na saradnju na nivou grada i kantona, ipak smatram da općina može svojim primjerom, djelovanjem i podnošenjem inicijativa prema višim organima uticati na poboljšanje stanja po ovim pitanjima. Ublažavanje posljedica uzrokovanih COVID-19 zbog neizvjesnosti trajanja i značajnog kašnjenja u poduzimanju odgovarajućih mjera će biti poseban izazov u narednom periodu ne samo za općinu nego i za cijelu državu. Općina sa svoje strane mora dati svoj doprinos u ovom procesu i djelovati sistemski. Primarno je potrebno zaustaviti pad privredne aktivnosti i potrošnje. Posebno su pogođeni mali biznisi kojima je potrebna pomoć i podrška kroz budžetska izdvajanja, oslobađanje od taksi i zakupa onih koji trenutno koriste općinske prostore. Potrebno je uspostaviti centar za prikupljanje svih informacija o posljedicama pandemije na teritoriji općine, imati intenzivnu komunikaciju sa svim nivoima vlasti i kontinuirano planirati mjere koje će se provoditi u narednom periodu. 

Čista životna sredina/okoliš je dugoročan zadatak koji ovisi od mnogo faktora od čistoće u gradu i dovoljnog broja korpi za otpatke do sistemskog zbrinjavanja i recikliranja otpada, energetske učinkovitosti, saobraćaja, urbanističkog planiranja, ozelenjivanja površina. Važno je da općina sa svoje strane radi na promociji čistih tehnologija, svijesti građana o zaštiti okoliša, poticajima za korištenje čistih izvora energije, dostupnosti javnog prevoza u svim dijelovima općine, brzog obezbjeđivanja svih preduslova (dozvola, suglasnosti i sl.) za što skoriji završetak putnih komunikacija na svojoj teritoriji. 

Poruka glasačima

U svom programu sam predvidio aktivno provođenje pronatalitetne politike kojim su predviđene i materijalne i nematerijalne beneficije za porodice sa djecom i mlade bračne parove. 

Radiosarajevo:ba: Koja je Vaša glavna poruka glasačima? 

Šarić: Smatram da je svaki pojedinac slobodan i da kao društvo imamo pravo na progresivnu budućnost. Institucije su samo servis realizacije te temeljne slobode svakog pojedinca, a nisu same sebi svrha. Ključno za uspjeh općine je: depolitizacija općinske administracije, sistem rada zasnovan na učinku i brzini rješavanja problema, zahtjeva i dozvola, poticanje kreativnosti i udruživanja u lokalnoj zajednici i privredi, edukacija građana o funkcioniranju javne uprave kako bi se motivirali za učešće na izborima i kako bi postali svjesni svoje važnosti, uloge, prava i obaveza u društvenoj zajednici, sigurnost građana i njihove imovine. 

Moguće je da imamo bolje uslove za život i bolji standard, do nas je građana BIH. Vrijeme je da građani shvate da je moć u njihovim rukama, traže i zahtijevaju mnogo više. Izbori su mogućnost i pravo građana da mirnim putem promjene stanje u društvu. Iskoristite to pravo jer samo visoka izlaznost na izborima će pokazati istinsku volju građana.

NAPOMENA

Portal Radiosarajevo.ba poslao je ista pitanja svim kandidatima na području općina Stari Grad, Novo Sarajevo, Centar, Novi Grad, Vogošća i Ilidža. Njihove odgovore na pitanja objavljivat ćemo redom, kako koji odgovor bude dolazio.

Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iPhone i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

/ Najčitanije

/ Komentari

Prikaži komentare (0)

/ Povezano

/ Najnovije