! / Novi Regulacioni plan, stari strahovi: Obećava se ljepše Sarajevo, građani sumnjaju

25. 09. 2019. u 19:35:00 B. Redžić

Shares: 52

U sarajevskoj Mjesnoj zajednici Željeznička danas je održana javna tribina o Regulacionom planu Kvadrantu C. Tribini je prisustvovao veliki broj građana, ali tek neki su imali pitanja za nadležne šta i kako će se graditi na prostoru veličine 14,6 hektara.

Na atraktivnoj lokaciji Općine Novo Sarajevo, u i između ulica Vilsonovo šetalište i Zmaja od Bosne je namjeravana gradnja poslovnih objekata i diplomatsko konzularnih predstavništva. Maksimalna visina zgrada bi bila 12 spratova ili 50 metara, a minimalna tri sprata ili 16 metara.

Šta će se graditi u Vilsonovom šetalištu i u jednoj od centralnih ulica?

Iz Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo tvrde da će saobraćaj skoro u potpunosti biti preusmjeren na ulicu Zmaja od Bosne sa ciljem da Vilsonovo šetalište bude mjesto prije svega za pješake, a onda za bicikliste.

Javna tribina o Regulacionom planu za Kvadrant C - undefined

FOTO: Radiosarajevo.ba: Javna tribina o Regulacionom planu za Kvadrant C

Uvjeravaju da je namjeravana gradnja velikog trga, te očuvanje i uređenje zelenih površina. Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana, kojeg je donijelo Gradsko vijeće Sarajeva 2016. godine, planirana je gradnja muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi. Naglasili su da je planirana gradnja Konzulata i rezidencije Saudijske Arabije.

Pojedini građani su u strahu da bi novoizgrađeni objekti koji bi maksimalno imali 12 spratova doprinijeli onečišćenju zraka.

Kvadrant C - undefined

Foto: Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo: Kvadrant C

Iz Zavoda su ukazali na to da još nije dokazano da visoki objekti onemogućavaju protok zraka to jeste da zagađuju zrak.

Kako je rečeno, tek kada se uradi studija o uticaju visokih zgrada na kvalitet zraka, onda se može govoriti o ovom aspektu. Podsjetili su na to da na ovom prostoru postoje visoke zgrade izgrađene prije posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini.

Jedan od građana je naveo da se objekti ne smiju graditi dok se ne uradi studija o tome da li postojeće saobraćajnice mogu zadovoljiti potrebe novoizgrađenih objekata, kao i studija o evenutalnom uticaju viših zgrada na kvalitet zraka. Strahuje da će novoizgrađeni objekti opteretiti postojeće saobraćajnice u Sarajevu.
Javna tribina o Regulacionom planu za Kvadrant C - undefined

FOTO: Radiosarajevo.ba: Javna tribina o Regulacionom planu za Kvadrant C

Nadležni - Zavod za planiranje, Općina Novo Sarajevo i Grad Sarajevo su upitani na osnovu čega je utvrđeno da je javni interes da se u ovom dijelu glavnog grada Bosne i Hercegovine grade poslovni objekti i diplomatsko- konzularna predstavništva.

Građani koji imaju sugestije i primjedbe na Regulacioni plan za Kvadrant C, mogu ih u roku do deset dana proslijediti nadležnim institucijama.

Javna tribina o Regulacionom planu za Kvadrant C - undefined

FOTO: Radiosarajevo.ba: Javna tribina o Regulacionom planu za Kvadrant C

Za podsjetiti je da je sredinom jula u sarajevskoj Mjesnoj zajednici Grbavica II održana javna rasprava na kojoj se većina prisutnih građana usprotivila namjeri da se na mjestu nekadašnjeg 'Strojorada' gradi poslovno-stambeni kompleks koji bi mogao imati i do 22 sprata.

'Strojorad' se nalazi u blizini Kvadranta C.

Burna rasprava o Strojoradu: Ne želimo još jednog monstruma

NEMA KOMENTARA