Ministar Kazazović: Cijena ekskurzije je pri dnu ljestvice faktora prema kojima roditelji odlučuju

25. 03. 2016. u 10:31:23 Radiosarajevo.ba

Shares: 0

Nakon što je Radiosarajevo.ba objavio ponude triju turističkih agencija za školske ekskurzije unutar Bosne i Hercegovine, prema kojima se cijene ne razlikuju mnogo od ekskurzija u inostranstvo, zamolili smo ministra za obrazovanje Elvira Kazazovića za komentar. 

Podsjetimo - cijene za petodnevne ekskurzije unutar naše zemlje, sa četiri puna pansiona iznose skoro 300 KM. Radiosarajevo.ba objavio je ponude triju agencija, koje se mnogo ne razlikuju u destinacijama i programima. 

Smatrajući cijene preuveličanima i neprihvatljivima za prosječan roditeljski džep, obratili smo se Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade. 

"Ne slažem se sa konstatacijom da je cijena 'u potpunosti neprihvatljiva', jer iskustva iz ranijeg perioda pokazuju da je cijena pri dnu ljestvice faktora prema kojima se roditelji odlučuju da li će njihovo dijete ići na ekskurzije", kaže ministar Kazazović u svom odgovoru. 

Cijene ovise isključivo od agencija, analiza prodanih aranžmana pokazat će jesu li prihvatljive

Podsjećamo da pitanje formiranja cijena ovisi isključivo o politici turističke agencije koja formira cijenu usluga, odnosno aranžmana. Prema mom mišljenju, strategija razvoja agencije je faktor koji treba dominirati u tom smislu, a značaj cijene je utoliko veći što je funkcija cijene da uravnoteži ponudu i potražnju. 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade nema podatke da li se cijene formiraju prema podacima o troškovima agencije kojim se, u pravilu, određuje samo donji limit (tzv. metoda troškovi plus) ili se radi o drugim metodama koje podrazumijevaju osnovni zakon tržišta (zakon ponude i potražnje), odnosno metoda izravnavanja cijene sa tržišnim liderima. 

Smatram da nije beznačajna ni činjenica da se u realizaciji ekskurzija od posljednjih izmjena pravilnika koji regulira ovu oblast, plaćanje vrši isključivo žiralno, i od strane direktnih korisnika usluga (roditelji učenika), što umanjuje fleksibilnost prilikom formiranja cijena. 

Odgovor na pitanje da li su ponuđene cijene prihvatljive ili ne, agencije mogu dobiti tek nakon analize prodanih aranžmana i poređenjem sa prethodnim godinama, pri čemu se ne smije zanemariti bitan faktor koji se tiče općih okolnosti (platežne moći stanovništva, ograničenje na Bosnu i Hercegovinu i drugih bitnih parametara za ocjenu poslovanja). 

Odluka o prihvatljivosti ponuda će prvenstveno ovisiti o spremnosti korisnika usluga da procijene da li ponuđene usluge odgovaraju njihovim željama i potrebama, što u konačnici određuje njihovu spremnost da kupe ponuđeni aranžman", komentira ministar Kazazović upit portala Radiosarajevo.ba.  

Škole i agencije u potrazi za domaćim destinacijama 

Podsjetimo, nedavna preporuka Ministarstva za obrazovanje i nauku da se u osnovnoj školi ekskurzije obavljaju isključivo unutar Bosne i Hercegovine podijelila je javnost. Svakako je lijepo i pedagoški opravdano da se kompletan posao oko đačkih ekskurzija odvija po principu "kupujmo domaće", pogotovo ukoliko će cijene predstavljati manji šok za roditelje, nego što je to bio slučaj s ekskurzijama u inostranstvu. 

"Idealna školska ekskurzija trebala bi zadovoljiti odgojne, obrazovne i praktične ciljeve, uz najnižu cijenu", izjavio je Elvir Kazazović u februaru prilikom intervjua za Radiosarajevo.ba povodom ove izmjene Pravilnika. 

S obzirom na to da je odluka donesena na polugodištu, školama koje su ranije pokrenule proceduru organizacije ekskurzije u inostranstvo bit će dozvoljeno da je realiziraju. ostalim školama naloženo je da ekskurzije realiziraju unutar BiH. 

Za većinu školskih ekskurzija korisnici bi željeli da se odvijaju krajem maja i početkom juna, što agencije stavlja u obavezu da pronađu dovoljno smještajnih kapaciteta na destinacijama unutar BiH. 

NEMA KOMENTARA