! / Međunarodni centar za mir uputio otvoreno pismo premijeru i ministrima KS

22. 05. 2019. u 11:38:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 53

Međunarodni centar za mir Sarajevo uputio je otvoreno pismo protiv Odluke
o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi izmejana i dopuna  Regulacionog plana "Gradski centar- Marijin Dvor" - Kvadrant B i protiv nacrta Odluke o provođenju Izmjena i dopuna RP Marijin Dvor, za lokalitet "Hastahana".

Stručnjaci jedinstveni u stavu o Marijin-Dvoru: To je izliv mržnje prema gradu

Građani još jednom poručili: Ne želimo zgradu u parku Hastahana

Odbor građana Sarajeva koji čini grupa stručnjaka i naučnika okupio je IPC 29. aprila 2019. godine.

IPC je pokretač i čuvar ideje o izgradnji Koncertne dvorane u Sarajevu, kao i međunarodnog ugovora između Kantona Sarajevo i Grada Rima o izgradnji Koncertne dvorane.

"Vjerujemo da značaj djelatnosti kulture i umjetnosti i značaj njihovog razvoja za razvoj društva i ekonomije grada nije potrebno argumentovati, ali smo svjesni da postoji nedospustivo niska svijest, onih koji odlučuju, o značaju kulture i umjetnosti. Sarajevo je "gladno" kulture i umjetnosti, ali i kulture planiranja grada.

Analiza procesa izmjena, dopuna i korekcija Regulacionog plana "Gradski centar Marijin Dvor" - Kvadrant "B" u periodu 1999-2019. godine, pokazuje rastući trend deregulacije proesa planiranja i planske dokumentacije. Ovaj trend je
naučno istraživan od 2000. godine, kada je zabilježena praksa česti, nestručnih, neazakonitih i amandmanskih izmjena, dopuna i korekcija regulacionih planova, uključujući slučaj Marijin Dvor.

Javna strukovna ocjena urbanističke prakse razvoja Sarajeva nakon 2000. godine je da se Sarajevo nalazi u fazi urbanog propadanja. Ocjenjujemo da su osnovni razlozi propadanja grada: strateško opredljenje Kantona Sarajevo ka deregulaciji
planiranja i planske dokumentacije i zanemarivanje društvne i zakonske obaveze nosilaca pripreme i izrade planske dokumentacije da u procesu planiranja i provođenja plana, moraju uskalditi pojedinačne interese, sa javnim itneresom. Pojedinačni interesi su subordinirani javnom interesu", navodi se u otvorenom pismu.

Odbor građana, stručnjaci i naučnici iz oblasti urbanih pitanja, zaključuju:

1. Neprihvatljiva je i za razvoj grada Sarajeva destruktivna Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana, koju je usvojilo Gradsko vijeće u aprilu 2019. godine Isto se odnosi i na Odluku koja se ovom Odlukom mijenja.

Odbor je zaključio da se u regulacionom planu Marijin Dvora - Kvadrant B moraju zadržati elementi iz Koncepta važećeg regulacionog plana i to:

1. Koncertna dvorana kao samostalan objekat
2. Šetalište kao nastavak Vilsonogov šetališta
3. Zaštita historijskih spomenika(električne centrale - tehničkog muzeja i stambenih objekata)
4. Zaštita kvalitete zraka i ograničenje visine objekta do 21 metra

Prijedlog mjera

Imajući na umu zakonsku ulogu i odgovornost Vlade KS,
molimo da Vlada KS i Ministarstvo KS, odgovorni za planiranje i razvoj Sarajeva:

1. Stave van snage strateški cilj KS o deregulaciji planiranja i planske  dokumentacije i time vratiti planiranje planerima i vratiti grad građanima

2. Zaustave proces pripreme i izrade RP Marijin Dvor

3. Stave van snage Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Gradski Centar - Marijin Dvor" - Kvadrant "B", koje je gradsko usvojilo Gradsko Vijeće u aprilu 2019. godine

4. Osiguraju da svaka odluka o razvoju prostorne cjeline Marijin Dvor vodi ka izgradnji Koncertne dvorane, onako kako je to KS dogovorio s Gradom Rimom.

5. Izraze svoju opredijeljenost za izgradnju Koncertne dvorane i spremnost da se aktivno uključe u realizaciju ovog projekta, te u saradnji sa Gradom Sarajevom i Općinom Centar, finansiraju izradu projektne dokumentacije, konkursom nagrađenog rada, kao neophodan preduslov za sve navedene aktivnosti na obezbjeđivanju i prikuoljanju finansijskih sredstava.

KOMENTARI (2)