LGBT: Obrazovni sistem u BiH diskriminatoran

Radiosarajevo.ba
LGBT: Obrazovni sistem u BiH diskriminatoran

Fondacija Heinrich Böll – Ured za BiH, zajedno s partnerskim organizacijama, Fondacijom CURE i Sarajevskim otvorenim centrom implementira projekt Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba koji finansira Evropska unija.

U sklopu projekta u periodu od aprila do juna 2013. godine sprovedeno je kvalitativno istraživanje u sektoru obrazovanja s ciljem utvrđivanja položaja LGBT osoba u pomenutom sektoru, kao i sticanja dubljeg uvida u stavove aktera/ki u pomenutoj oblasti.

Svi dobijeni rezultati predstavljeni su kroz publikaciju Prava LGBT osoba u BiH: Obrazovanje. Publikacija prezentira položaj LGBT osoba u sektoru obrazovanja, zakonsku regulativu u obrazovnom sistemu, analizu dobijenih rezultata na osnovu razgovora s stručnim djelatnicima/ama i LGBT osobama koje su involvirane u procese obrazovanja u srednjoj školi ili na fakultetu. U publikaciji su navedena ograničenja istraživanja, kao i preporuke za otklanjanje utvrđenih nedostataka i problema.

Publikacija ukazuje na problem nevidljivosti LGBT osoba u obrazovnom sistemu, kao i na nasilje i diskriminaciju kojoj su LGBT osobe izložene, a koja prolazi nezapaženo. Analizom školskih udžbenika i nastavnih planova i programa utvrđena je velika količina diskriminatornih i stereotipnih podataka o LGBT osobama. Raslojenost obrazovnog sistema je otežavajući faktor za implementaciju zakona koji reguliraju obrazovni sistem.

Ogroman problem predstavlja nedovoljna upoznatost stručnih djelatnika/ca o psihosocijalnoj podršci koju u određenim slučajevima trebaju pružiti LGBT učenicima/ama, kao i nedovoljna senzibiliziranost ovih kategorija prema LGBT učenicima/ama.

Kroz publikaciju Prava LGBT osoba u BiH: Obrazovanje utvrđeno je da je nužno izmjeniti i dopuniti zakonske propise koji reguliraju oblast obrazovanja, revidirati udžbenike i nastavne planove i programe, organizivati dodatnu edukaciju stručnih djelatnika/ca, kao i uspostaviti programe psihosocijalne podrške učenicima/ama izloženim nasilju ili diskriminaciji na osnovu seksualne orjentacije i/ili rodnog identiteta.

Svi zainteresirani PDF verziju publik acije mogu preuzeti na stranicama Fondacije Heinrich Böll, a štampanu verziju u prostorijama Sarajevskog otvorenog centra i Fondacije CURE (Čobanija br.12) ili Fondacije Heinrich Böl l ( Čekaluša 42).

EU finansira projekat Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba u iznosu od 2 06,619.90 EUR iz sredstava EIDHR 2012.

Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

/ Najčitanije

/ Najnovije