EU podržava BiH u oblasti zaštite životne sredine

Radiosarajevo.ba
EU podržava BiH u oblasti zaštite životne sredine
/ Putovanje Istočnom Bosnom; Foto: Naida Nakaš

Organizacija Eko-LOG iz Sarajeva, u saradnji sa partnerima, već godinu dana sprovodi projekat „Podrška implementaciji CITES konvencije u BiH“, koji finansira Evropska unija u iznosu od 250,000 eura. Projekat ima za cilj podržati napore BiH vlasti u procesu praćenja i kontrole trgovine i prometa životinjskim i biljnim vrstama u BiH, kao i u izradi i provedbi zakona u ovoj oblasti. 

Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) je međunarodni sporazum čiji je cilj sprječavanje nekontrolirane međunarodne trgovine i komercijalnog iskorištavanja ugroženih vrsta, održavanje ekološke ravnoteže unutar populacija vrsta koje su predmet međunarodne trgovine te pružanje pomoći državama potpisnicama Konvencije u postizanju održive trgovine. CITES je skraćenica engleskoga naziva, ali je poznata i kao "Washingtonska konvencija". Stupila je na snagu 1. jula/srpnja 1975. godine i otada joj je pristupilo ukupno 180 država svijeta, što je čini najšire prihvaćenom međunarodnom konvencijom s područja zaštite prirode.

Jedan od najznačajnijih postignuća u implementaciji projekta u proteklom periodu jeste analiza zakona i podzakonskih akata, koji se tiču implementacije CITES konvencije u BiH. S obzirom na složenost administrativnog uređenja Bosne i Hercegovine i nadležnosti u ovoj oblasti, analizirana legislativa je bila obimna. Nakon izrade nacrta prijedloga amandmana na postojeću legislativu, u pripremi su konsultacije kako sa organizacijama civilnog društva, tako i sa Ministarstvom pravde BiH. Konačni nacrti amandmana, nakon obavljenih konsultacija, biće upućeni u relevantna ministarstva kako bi ista, kao i formalno pravni predlagači izmjena i dopuna relevantnih zakona, započeli pravnu proceduru u nadležnim parlamentima.

U bliskoj budućnosti očekuje se početak serije obuka za Carinsku službu i Graničnu policiju na temu praćenja i kontrole trgovine i prometa životinjskim i biljnim vrstama. Pored obuka, biće na raspolaganju i priručnik o implementaciji odredbi CITES konvencije i BiH zakona koji se odnose na ovu oblast.

Stručnjaci Eko-LOGa i partnerskih fakulteta sproveli su pet naučnih istraživanja za pet ugroženih vrsta (sivi soko, smeđi medvjed, vuk, ris i ribe) kojim su utvrdili stanje populacije tih vrsta. Punom implementacijom CITES konvencije, ove, kao i druge ugrožene vrste, bit će zaštićene od prekomjernog lova i trgovine. Stučnjaci Eko-LOGa zajedno sa partnerskim fakultetima i institucijama iz BiH, ostaju posvećeni daljnjoj implementaciji ove konvencije, kako bi se zaštitila flora i fauna Bosne i Hercegovine

 

CITES Konvencija predviđa da država potpisnica konvencije imenuje CITES Sekretarijat koji će nadgledati implementaciju same konvencije. Angažovani stručnjaci na projektu, u saradnji sa Projektnim odborom i projektnim timom, napravili su prijedlog nacrta odluke o imenovanju Sekretarijata za Vijeće Ministara BiH. Isti sadrži i plan i šemu komunikacije nadležnih institucija na svim nivoima u BiH sa Sekretarijatom. Također, u pripremi je i uspostava mreže fakulteta, kao naučnog saradnika na implementaciji CITES konvencije, koja će takođe imati svoj pravilnik o radu i šemu komunikacije.

Implementacija projekta je pod nadzorom Projektnog odbora kojeg čine predstavnici korisničkih institucija, uključujući Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državni ured za veterinarstvo, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, kao i Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko Distrikta BiH. Iako institucije Republike Srpske nisu učestvovale u dosadašnjoj implementaciji ipak se očekuje njihovo uključenje u drugoj godini implementacije projekta.

Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

/ Najčitanije

/ Povezano

/ Najnovije