Analiza | Šta je nametnuo Christian Schmidt i kako će to unaprijediti izborni proces?

12
L. Memčić
Analiza | Šta je nametnuo Christian Schmidt i kako će to unaprijediti izborni proces?
Foto: N.G./Radiosarajevo.ba / Christian Schmidt

Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini (OHR) objavio je odluku Christiana Schmidta o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH.

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine stupa na snagu odmah i bez odlaganja se objavljuje na službenoj web stranici Ureda visokog predstavnika i u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

Schmidt je nametnuo tzv. tehničke izmjene koje se tiču integracije izbornog procesa.

Završen štrak u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo: Sindikat najavio naredne korake

Završen štrak u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo: Sindikat najavio naredne korake

Također, definisani su i pojmovi izborna kampanja, izborne tehnologije, izborni materijal i drugi.

Članom 5 propisuje se da "nijedna osoba koju je bilo koji međunarodni ili domaći sud osudio za zločin genocida, zločine protiv čovječnosti ili ratne zločine ne može se kandidirati na izborima niti obnašati bilo koju izbornu, imenovanu ili drugu dužnost".

Izmjene propisuju da Centralna izborna komisija BiH osnuje Centar za edukaciju radi osposobljavanja članova nadležnih tijela nadležnih za provođenje izbora, a izmjenama je definisano ko i na koji način može biti član CIK-a.

Schdmit nametnuo tehničke izmjene Izbornog zakona BiH

Schdmit nametnuo tehničke izmjene Izbornog zakona BiH

"CIK BiH poništit će izbore u izbornoj jedinici ili na pojedinom biračkom mjestu ako utvrdi da su se tokom glasanja, ručnog i/ili elektroničkog brojanja glasačkih listića dogodile nepravilnosti koje mogu utjecati na raspodjelu mandata ili konačno pozicioniranje. kandidata na kandidacijskoj listi ili na drugi način utjecati na rezultate izbora", glasi član 17 ovog zakona.

Birački odbori

Regulisano je i pitanje biračkih odbora.  Predsjednika i njegovog zamjenika imenuje, razrješava, upisuje, osposobljava, ovjerava i ocjenjuje CiK BiH. Ostale članove biračkog odbora i njihove zamjenike imenuje općinska izborna komisija najkasnije 45 dana prije dana održavanja izbora.

"Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi političke stranke niti obnašati dužnost u tijelima političke stranke, udruge ili zaklade organizacijski ili financijski povezane s političkom strankom, niti biti uključeni u aktivnosti bilo koje političke stranke i moraju biti u mogućnosti obavljati svoje dužnosti na nestranački način.

Biračka mjesta

Biračka mjesta koja posebno odredi CiK BiH nakon konsultacija s Općinskom izbornom komisijom, uključujući prostoriju određenu za glasanje i/ili prebrojavanje glasačkih listića, mogu biti pokrivena opremom za videonadzor na način koji ne ugroziti tajnost glasanja.

Šta znače izmjene koje je nametnuo Schmidt: Visoki predstavnik dao objašnjenje

Šta znače izmjene koje je nametnuo Schmidt: Visoki predstavnik dao objašnjenje

"CIK BiH donijet će obvezujuću Uputu o postavljanju, korištenju opreme za videonadzor, prijenos i pohranjivanje snimaka videonadzora i odgovornosti nadležnih tijela nadležnih za provedbu izbora u tom pogledu, te o manjim kaznama za kršenje takvih pravila".

Dodaje se i dio koji glasi: "U noći prije otvaranja biračkog mjesta izborni materijal čuva se u zaključanim prostorijama na mjestu biračkog mjesta".

OIK, po nalogu CIK-a, dostavit će na biračka mjesta odgovarajuće izborne tehnologije za svako biračko mjesto najkasnije 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta na dan izbora. 

"Birački odbor je dužan izbornu tehniku ​​iz stavka (1) ovoga članka zaključati na biračkom mjestu u prisustvu policije odmah po njenom primitku i odgovoran je za njezinu sigurnost (čuvanje) od trenutka primitka dok birački odbor ne obavi sve svoje dužnosti".

Član biračkog odbora utvrđuje identitet birača na temelju važeće lične identifikacijske isprave te elektroničkom identifikacijom birača koja uključuje korištenje relevantnih biometrijskih podataka birača prenesenih sigurnim elektroničkim prijenosom podataka između biračkih odbora, IDDEEA-e i CIK-a, vodeći računa o Zakonu o zaštiti ličnih podataka.

Brojanje glasova

"Svi glasački listići broje se na biračkim mjestima, osim ako CIK utvrdi da se glasački listići broje u jednom ili više središta za centralizirano brojanje. CIK donosi Pravilnik o prebrojavanju glasova na glasačkim listićima u jednom ili više središta za centralizirano brojanje. CIK donosi propise za ručno i elektroničko brojanje glasova i utvrđivanje rezultata glasanja u Centraliziranom središtu za prebrojavanje, uključujući i slučajeve kada se rezultati glasanja ne mogu utvrditi na pojedinom biračkom mjestu zbog neispravnosti izborne tehnike.

Rezultati glasanja u centru za prebrojavanje javno će se objaviti u centru za prebrojavanje kako bi javnost mogla vidjeti rezultate, a preslike rezultata glasanja dostavljaju se akreditiranim promatračima u središtu za prebrojavanje na njihov zahtjev".

U slučaju da se brojanje provodi izbornom tehnologijom koja automatski broji glasačke listiće, automatsko brojanje rezultata i prijenos rezultata glasanja provest će se odmah nakon zatvaranja biračkog mjesta. Po okončanju navedenog postupka birački odbor će izvršiti ručno brojanje, propisano je ovim izmjenama.

Zakonom su propisane i norme kršenja izborne odnosno predizborne kampanje, način finansiranja političkih kampanja kao i način izvještavanja o izborima u medijima.

Kazne

Također, propisane su i kazne.

Novčanom kaznom od 600 do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba zaposlena ili angažirana u izbornoj administraciji, ako:

1. sudjeluje u donošenju odluke koja može izazvati sumnju u njegovu/njezinu sposobnost da djeluje nepristrano 

2. ne odredi biračka mjesta na području općine za glasovanje na svim nivoima vlasti u BiH 

3. ne osigura izborni materijal za glasanje na svim nivoima izbora u BiH 

4. birače ne obavijesti o podacima potrebnim za provođenje izbora prema nalogu CIK-a

5. provodi prebrojavanje glasačkih listića na biračkom mjestu i u centru za prebrojavanje ili objedinjuje izborne rezultate s biračkih mjesta na neodgovarajući način ili ne unosi rezultate izbora u odgovarajuću programsku aplikaciju ili na pravilan način 

Ispunio obećanje iz Srebrenice: Schmidt zabranio kandidaturu ratnim zločincima na izborima

Ispunio obećanje iz Srebrenice: Schmidt zabranio kandidaturu ratnim zločincima na izborima

6. imenuje predsjednika i člana biračkog odbora ili zamjenika suprotno članku 2.19.;

7. fiktivnim predstavljanjem povrijedi zabranu zlouporabe prava na sudjelovanje u radu biračkog odbora iz članka 2.19 stav (14);

8. ne ažurira podatke u skladu s promjenama broja birača i propisima CIK-a 

9. ne omogući uvid u izvod iz Centralnog biračkog spiska na području svoje općine kako je propisano člankom 3.8 stav (3) podstavak c);

10. ne dostavi podatke za Centralni birački spisak utvrđen propisima Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine kako je propisano člankom 3.8 stav (3) podstavak d);

11. ne vodi evidenciju zahtjeva i prigovora i ne čuva prateću dokumentaciju propisanu člankom 3.8 stav (4);

12. odredi biračka mjesta suprotno članku 5.1. stavak (2), uključujući i ispravnost tehničke opreme;

13. ne osigura videonadzor 

14. ne zaključa i osigura izborni materijal uključujući odgovarajuće izborne tehnologije 

15. ne dostavi na biračko mjesto odgovarajuće izborne tehnologije propisane člankom 5.3a stav (1) ili ne zaključa izborne tehnologije propisane člankom 5.3a stav (2);

16. neopravdano izostane tokom procesa glasanja i brojanja glasačkih listića u skladu s člankom 5.5 ili neopravdano izostane sa skupnog ručnog brojanja birača, glasačkih listića, omotnica s nepotvrđenim glasačkim listićima i glasova suprotno članku 5.23 stav (5);

17. ne rasporedi dužnosti na članove biračkog odbora ili ih ne evidentira na način propisan člankom 5.6 stav (2);

Šehić: Schmidtova odluka spriječit će da birač glasa po 10 puta, dodavanje glasova, falsificiranje

Šehić: Schmidtova odluka spriječit će da birač glasa po 10 puta, dodavanje glasova, falsificiranje

18. ne udalji osobu koja ometa biračko mjesto kako je propisano člankom 5.6 stav (3);

19. dopusti unošenje političkog obilježja ili simbola u biračko mjesto 

20. ne vodi kontinuirano, detaljno i čitko, u propisanom obliku i sa podacima propisanim člankom 5.7 stav (1) Biračku knjigu o radu biračkog odbora;

21. ne istakne na vidnom mjestu popis članova biračkog odbora s nazivima političkih subjekata koji su ih predložili u skladu s člankom 5.8 stav (1) podstavak 5);

22. ne objasni biraču način glasanja ili ne osigura tajnost glasanja propisanu člankom 5.11 stav (1);

23. ne identificira birača sukladno članku 5.13. stavak (1) ili se ne uvjeri da potpis birača u izvatku iz Središnjeg biračkog popisa odgovara potpisu na identifikacijskoj ispravi kojom se utvrđuje identitet birača u skladu s člankom 5.13, stavak (2) i (3);

24. izda glasački listić suprotno odredbama koje uređuju izdavanje glasačkih listića iz članka 5.13.;

25. pomaže pojedincu pri glasovanju na način koji nije u skladu s ovim člankom 5.19.;

26. ne evidentira podatke ili ne ispuni obrasce u skladu s člankom 5.25.; ili

27. ne osigura da su podaci zbirnog sažetka rezultata glasanja za općinu u skladu s člankom 5.27. ovog zakona.

Kompletne izmjene Izbornog zakona pročitajte na linku OVDJE.

Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

/ Najčitanije

/ Komentari

Prikaži komentare (12)

/ Povezano

/ Najnovije