Ime "nasukanog" broda na hrvatskoj obali hit na Facebooku: "Lažu da je potonia"