Merima iz Sarajeva traži dečka: Da ima mišiće i da joj stalno kupuje