ISOSI / Opća bolnica prva uvodi Inkluzivne standarde za osobe s invaliditetom u BiH

11. 12. 2017. u 13:00:00 S. Š. J.

Shares: 36

Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" je prva zdravstvena ustanova u FBiH koja počinje s uvođenjem Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI).

Ovo su prvi standardi koji će doprinijeti uspostavljanju višeg nivoa zdravstvenih usluga pacijentima sa invaliditetom. Radi se o pilot projektu kojeg Opća bolnica realizira u saradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

"U saradnji sa organizacijom My right razvili smo inkluzivne standarde koji će prvi put biti primijenjeni u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš". Sa Općom bolnicom imamo izuzetnu saradnju već dvije godine i imamo podršku direktora Zlatka Kravića koji poznaje i razumije tematiku. Sarađujemo i sa Odjelom za kvalitet na čelu za doktorom i izuzetnim kordinatorom Rankom Čovićem, koji će znati inkluzivne standarde primijeniti u praksi.

Cilj nam je da potaknemo i druge ustanove da poduzmu ovaj korak, jer su u principu sve zdravstvene ustanove dužne da ustanove Inkluzivne standarde. Oni se sastoje od četiri standarda, 43 kriterija (40 obaveznih), koji u prvom dijelu propisuju da se osobe sa invaliditetom tretiraju sa dignitetom i poštovanjem. Također, propisana je jednaka pristupačnost informacijama i informiranje pacijenata o njihovim pravima te kako mogu doći do usluge koja im je potrebna. Treći set standarda govori o terapiji, dijagnostici i liječenju, gdje je akcenat na komunikaciji sa pacijentima, te na kraju, posljednji set propisuje prilagođavanje ustanove i pristupačnosti prostoru osobama sa invaliditetom", objasnio je na konferenciji, doc. dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ)

Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" je prva zdravstvena ustanova koja je pristupila implementaciji inkluzivnih standarda, a finasiraće je iz vlastitog budžeta. 

"Bez obzira na finansije, naš pristup zdravstvenoj zaštiti je uvijek bio otvoren za pacijente i nešto što se ne smije narušiti. Nismo još postavili rokove za implementaciju, no ja vjerujem da bismo mogli završiti za osam do 12 mjeseci, jer to nije lagan poduhvat. Postoji niz standarda koje moramo ispuniti, počevši od edukacije i promjene svijesti kod zdravstvenih radnika, što nije lagan zadatak.

Tokom rata sam uradio mnogo amputacija, i uvijek se kod doktora javlja dio krivice što je ta osoba postala osoba sa invaliditetom, iako ste mu možda spasili život. Ovo je jedan od načina na napravimo nešto za osobe sa invaliditetom i pomognemo im da dobiju pravo na zdravstveno zaštitu kakvu zaslužuju", dodao je direktor prim. dr. Zlatko Kravić.

Proces uvođenja ISOSI standarda važan je za sve pacijente, a posebno za osobe s invaliditetom kojima će uvođenje ovih standarda direktno poboljšati kompletan pristup zdravstvenoj zaštiti. 

Time se provode i obaveze koje je Bosna i Hercegovina preuzela 2009. godine činom ratifikacije Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom kao i preporuke UN komiteta za prava osoba sa invaliditetom koje je država Bosna i Hercegovina dobila u aprilu 2017. godine, a koje je Vlada FBiH u junu 2017. usvojila i zadužila sve federalne institucije da pristupe njihovom provođenju bez odlaganja.

"Naša saradnja sa AKAZ-om počela prije tri godine kada smo pripremali standarde za Centar za mentalno zdravlje i Timove porodične medicine, te smo izradili brošure za zdravstvene radnike o komunikaciji sa osobama sa invaliditetom. MyRight je švedska organizacija koja surađuje sa 65 udruženja osoba sa invaliditetom širom BiH, tako da smo iz cijele BiH dobili iste informacije, a to je da je gorući problem u životu osoba sa invaliditetom zdravstveni sistem tj. način na koje su tretirani dok traže ljekarsku pomoć. Prati nas stigma da smo nervozni, nepredvidivi, da je sa nama teško komunicirati. U suštini, problem je u nelagodi i strahu koje osjećaju osobe sa invaliditetom jer zdravstvene ustanove nisu prilagođene i njihovim potrebama. 

Zahvalni smo osoblju Opće bolnice koja će isprobati inkluzivne standarde te u potrebi korigirati i doraditi kroz iskustvo. Mi jesmo osobe sa invaliditetom, ali nas invalidima pravi društvo jer nam ne dozvoljava da radimo, da se školujemo, izlazimo... Ovo je samo jedan od načina na koje želimo da utječemo na promjene u našem društvu", izjavila je doktorica Belma Goralija, ujedno i predstavnica Nevladine organizacije My Right.

Doktor Ranko Čović, menadžer kvaliteta u Općoj bolnici pojasnio je kakva procedura očekuje Opću bolnicu kako bi implementirala Inkluzivne standarde.

"U pitanju je projekt koji se prvo odnosi na edukaciju o standardima i pristupu ljekara osobama sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju. Komunikacija sa njima je postavljena na pogrešnim pretpostavkama zbog predrasuda. Određene kategorije pacijenata zahtijevaju malo više vremena, strukturne adaptacije prostora, bolju informiranost. Naprimjer, trenutno nemamo tumača znakovnog jezika koji bi nam olakšao komunikaciju sa gluhonijemim osobama, ili dugmad u liftovima na Brajevom pismu za slijepa i slabovidna lica, te Infopult na kojem bi mogli dobiti sve potrebne informacije kako bi im olakšali orijentaciju u našoj zdravstvenoj ustanovi", pojasnio je doktor Čović.

NEMA KOMENTARA