! / Planirate na put iz BiH u Tursku, Austriju ili Njemačku, saznajte koja su pravila

19. 05. 2021. u 22:49:00 L.S.

Shares: 0

U borbi protiv pandemije mnoge zemlje već godinu dana primjenjuju različite preventivne mjere prilikom ulaska turista u njihovu državu.

Ukoliko planirate na odmor u neku od popularnih turističkih zemalja prethodno se informišite o uslovima putovanja ali i pravilima koja morate ispoštovati. 

Neke od korisnih informacija dostupne su na stranici Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, a detaljne informacije pročitajte OVDJE

Prema posljednjim informacijama koje prenosi covid19.msb.gov.ba, u nastavku pročitajte kakvi su uslovi za putovanje u Tursku, Austriju i Njemačku.

Turska

Da li je dozvoljen ulazak za državljane Bosne i Hercegovine? Da

Da li je potreban PCR test? Da

Da li je obavezan karantin? Ne

Da li postoje procedure zdravstvenog pregleda na aerodromima i drugim ulaznim lukama? Da

Da li postoji policijski sat? Da

Da li postoje ograničenja za međugradska ili međudržavna putovanja? Da

Državljani Bosne i Hercegovine u Republiku Tursku mogu ulaziti bez ograničenja, pod uslovom da imaju važeću putnu ispravu koja ne ističe sa rokom kraćim od 6 mjeseci.

Provode se mjere kontrole zdravlja putnika koji u Republiku Tursku ulaze kopnenim, zračnim i pomorskim putem.

Od 15. marta 2021. uvedena je i obveza popunjavanja putnog obrasca „Traveler Entry Form“ (dostupan na poveznici http://register.health.gov.tr ) koji je potrebno ispuniti u roku od 72 sati prije ulaska u zemlju (ne odnosi se na putnike u tranzitu) i na osnovu tih informacija bit će vam određen tzv. HES kod („Hayat Eve Sigar“) koji je potreban za ulaz u sve ugostiteljske, uslužne objekte i trgovačke centre.

U tom kontekstu, preporuka za sve putnike je da prije putovanja prethodno provjere s nadležnom avionskom kompanijom i diplomatsko-konzularnim predstavništvima oko svih detalja u vezi reda letenja i nacionalnih mjera za suzbijanje korona virusa te uslove ulaska u državu u koju putuju.

Policijski sat je u periodu od 19 sati do 5 sati ujutro. 

Austrija

Da li je dozvoljen ulazak za državljane Bosne i Hercegovine? Ne, uz izuzetke

Da li je obavezan PCR test? Da

Da li je obavezan karantin? Da

Da li postoje procedure zdravstvenog pregleda na aerodromima i drugim ulaznim lukama? Ne

Da li postoji policijski sat? Da

Da li postoje ograničenja za međugradska ili međudržavna putovanja? Ne

Ulazak u Republiku Austriju moguć je samo iz država Europske unije. Ulazak u zemlju iz drugih država (s malobrojnim izuzecima) zabranjen je.

Izuzeci od ove zabrane ulaska u zemlju su:

• austrijski državljani, državljani EU, Europskog ekonomskog prostora, građani “Švicarske Konfederacije, građani Ujedinjenog Kraljevstva, kao i lica koja s njima žive u zajedničkom domaćinstvu,

• lica s mjestom stanovanja ili običnim boravkom u zemljama EU ili EEP, u Švicarskoj Konfederaciji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Andori, Monaku, San Marinu, Vatikanu, kao i lica koja s njima žive u zajedničkom domaćinstvu,

• stranci, pod uvjetom da imaju jedan od sljedećih dokumenata: vizu D koju je izdala Republika Austrija ili identifikacijski dokument s fotografijom sukladno članku 95 Zakona o policiji za strance (= legitimacija), dozvolu boravka ili dokumentaciju o pravu boravka prema Zakonu o nastanjenu i boravku ili Zakonu o azilu,

• lica koja u zemlju ulaze radi započinjanja ili nastavka studija ili istraživačkog rada,

• lica koja u zemlju ulaze radi sudjelovanja u nastavi,

• članovi diplomatskih misija, osoblje medunarodnih organizacija, kao i lica koja s njima žive u zajedničkom domaćinstvu,

• lica koja u zemlju ulaze u svezi s planiranim vażnim dogadajima u krugu obitelji poput vjenčanja ili krštenja, ili radi vanredne posjete životnom partneru.

Gore navedena lica dužna su uputit se bez odlaganja u 10-dnevnu karantenu koji može biti prekinut tek petog dana nakon negativnog PCR ili antigenskog testa. Ukoliko je test negativan, karanten se smatra okončanim. Lice samostalno snosi troškove testa.

Državljani Bosne i Hercegovine u načelu ne mogu avionom ući iz BiH u Austriju, osim ukoliko posjeduju vizu D ili boravišnu dozvolu izdatu od strane Republike Austrije, ukoliko su članovi obitelji i žive u zajedničkom domaćinstvu s drżavljanima Austrije, državljanima EU/EEP, državljanima Švicarske Konfederacije ili državljanima Ujedinjenog Kraljevstva. Ovu okolnost potrebno je dokazati prilikom polijetanja, a odluku donosi dotična avio-kompanija. Ukoliko ne važi neki od izuzetaka od Uredbe (npr. žuran medicinski slučaj, naročito relevantni razlozi u krugu obitelji, putovanje u poslovne svrhe, studije).

Tranzit kroz Austriju moguć je ako je osiguran neposredan izlazak iz zemlje. Dozvoljeni su samo neodložno nužni prekidi. Nije potrebno ljekarsko uvjerenje ili karantin.

Za više informacija možete kontaktirati Ambasadu Bosne i Hercegovine u Republici Austriji, link dostupan OVDJE.

Njemačka

Da li je dozvoljen ulazak za državljane Bosne i Hercegovine? Ne, uz izuzetke

Da li je potreban PCR test? Da, za pojedine kategorije

Da li je obavezan karantin? Da

Da li postoje procedure zdravstvenog pregleda na aerodromima i drugim ulaznim lukama? Da

Da li postoji policijski sat? Ne

Da li postoje ograničenja za međugradska ili međudržavna putovanja? Ne

Ulazak državljana trećih zemalja u SR Njemačku koji nemaju odobren  boravak, ulazak trenutno nije dozvoljen, osim u slučajevima kada postoji posebna i hitna potreba za putovanjem. Odlukom organa SR Njemačke od 2. jula 2020. godine u okviru posebnih i hitnih potreba za ulazak u SR Njemačku dozvoljava se ulazak za sljedeće kategorije državljana trećih zemalja (u skladu sa općim propisim o ulasku):

-zdravstveni radnici, istraživači i gerijatrijski radnici, kvalifikovani i visokokvalifikovani strani radnici čije zapošljavanje je neophodno iz ekonomske perspektive i čiji se rad ne može odložiti niti se može obavljati u inostranstvu

-teretni transport i ostalo transportno osoblje

-sezonski radnici u poljoprivredi

-pomorci u tranzitu do luke polaska ili aerodroma u cilju povratka u treću zemlju

-strani studenti čiji studij nije u potpunosti moguć iz inostranstva te polaznici i državljani trećih zemalja koji ulaze u SR Njemačku radi sticanja kvalifikacija ako njihovo osposobljavanje ili usavršavanje nije moguće iz inostranstva

-spajanje porodice ili posjeta iz hitnih porodičnih razloga***

-međunarodna zaštita ili zaštita iz drugih humanitarnih razloga uključujući hitne medicinske usluge

-diplomati, osoblje međunarodnih organizacija, vojno osoblje i humanitarni radnici u vršenju svojih funkcija

-njemački useljenici

-putnici u tranzitu

Nakon ulaska u SR Njemačku obavezan je period samoizolacije u trajanju od 10 dana. 

Putnici koji su izvršili digitalnu registraciju nemaju obavezu prijave nadležnom zdravstvenom uredu (Gesundheitsamt) nakon ulaska u SR Njemačku.

Za ulazak u Njemačku obavezno je posjedovanje negativnog SARS-CoV-2 testa, za lica iznad 6 godina starosti (PCR, LAMP, TMA). Antigenski test za direktno otkrivanje SARS-CoV-2 se u principu takođe priznaje, ukoliko su ispunjeni minimalni kriteriji preporučeni od strane WHO za kvalitet brzih dijagnostičkih testova koji otkrivaju SARS-CoV-2 antigen. Test, bez obzira o kojoj vrsti se radi, ne može biti stariji od 48 sati računajući od momenta ulaska u SR Njemačku (računa se datum uzimanja brisa) i može se predočiti u printanoj ili elektronskoj formi, na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku. Obaveza posjedovanja testa se odnosi i na putnike koji ulaze u međunarodno tranzitno područje aerodromâ u SR Njemačkoj.

Nadležni zdravstveni ured može u roku od 10 dana od dana ulaska zatražiti predočenje testa (obaveza nastaje isključivo na zahtjev nadležnog zdravstvenog ureda). Negativan rezultat testa koji se uradi najranije pet dana nakon ulaska u većini saveznih država podrazumijeva oslobađanje obaveze od dalje samoizolacije. Propisi saveznih država predviđaju određena izuzeća od obaveze samoizolacije u određenim izuzetnim slučajevima. Takođe, propisana su i određena izuzeća od obaveze digitalne registracije i obaveze predočavanja SARS-CoV-2 testa prilikom ulaska (npr. putnici u tranzitu koji prolaze kroz SR Njemačku najbržom rutom prema odredišnoj zemlji ili drugoj tranzitnoj zemlji).

Test koji se uradi u BiH se priznaje u Njemačkoj.

SPAJANJE PORODICE: Državljani Bosne i Hercegovine članovi uže porodice (bračni partneri, registrovani partneri i maloljetna djeca) državljana Bosne i Hercegovine koji imaju pravo boravka u SR Njemačkoj (i državljana SR Njemacke, zemalja EU, Islanda, Lihtenstajna, Norveske, Švajcarske).

POSJETA IZ HITNIH PORODIČNIH RAZLOGA: Državljani Bosne i Hercegovine koji su srodnici prvog ili drugog stepena (ukljucujuci punoljetnu djecu, roditelje punoljetne djece, bracu i sestre i djedove i bake) državljana Bosne i Hercegovine koji imaju pravo boravka u SR Njemačkoj (i državljana Njemačke, zemalja EU, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Švajcarske) iz hitnih porodičnih razloga:

-rođenje

-vjenčanje

-smrt/sahrana

- posebni slučajevi u kojima postoji hitni porodični razlog (npr. ozbiljna bolest srodnika prvog ili drugog stepena koji iz tog razloga hitno treba pomoć).

Tranzit je moguć pod uslovima:

- da se putnik zadrži u SR Njemačkoj onoliko dugo koliko je nužno za putovanje u odredišnu zemlju ili drugu tranzitnu zemlju

- da je dozvoljen ulazak u odredišnu zemlju ili drugu tranzitnu zemlju

Tranzit (kroz međunarodno tranzitno područje na aerodromu) je moguć ukoliko je dozvoljen ulazak u odredišnu zemlju ili drugu tranzitnu zemlju. Za tranzit kroz međunarodno tranzitno područje na aerodromu obavezno je posjedovanje negativnog SARS-CoV-2 testa.

Podsjećamo, sve informacije na jednom mjestu pronađite OVDJE ili kontaktirajte Ambasadu države u koju planirate putovati. 


Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacija za Android | iPhone i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

NEMA KOMENTARA