Apel iz bh. javne kuhinje: "Zalihe su pri kraju"

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Pehlivan

Pa da li je to moguće?! Najvažniji strateški projekti, ove države, javne kuhinje, sa posebnim naglaskom na dječije javne kuhinje, ostaju bez zaliha? Strašno.

Niho

Pa kad već pričate priču mogli ste ostaviti nekakav broj na koji se može uplatiti donacija ili adresu da se pošalje to što im treba. Ovako vam priča gubi smisao, kao da je pišete zbog sebe a ne gladnih ljudi i ove humanitarne organizacije.

/ Najnovije