Intervju / Ministar Kovačević o štrajku medicinara, budžetu za 2020, ali i tužbama

18. 10. 2019. u 07:25:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 72

U vremenu kad se sve više pažnje posvećuje novcu, budžet države, entiteta ili kantona je vrlo značajan dokument. Budući da su već počele pripreme za izradu budžeta Kantona Sarajevo (KS) za sljedeću godinu, iskoristili smo priliku da razgovaramo sa ministrom finansija KS Amelom Kovačevićem.

Ministar Kovačević u intervjuu za Radiosarajevo.ba otkriva kako je to rasporediti više od milijardu maraka, ali govori i trenutnim finansijskim problemima u KS.

Razgovarao: Erdin Halimić

„Proces pripreme budžeta za narednu godinu je jasno definiran i određen rokovima. Nacrt budžeta KS je spreman i dostavljen na Vladu 15. oktobra 2019. godine. Ovo je početni materijal koji će u narednom periodu proći dodatne konsultacije kako bi se u konačnici pojavio pred zastupnicima Skupštine KS-a. Nažalost, značajan dio budžeta će biti alociran na troškove zaposlenika (47,46 posto) i socijalna davanja (20,25 posto), dok je kapitalni budžet po mome mišljenju nedovoljan i iznosi 17,11 posto“, pojasnio je Kovačević.

Dodao je da je veoma važno da Vlada KS-a ne dozvoli porast troškova zaposlenika i da na pravedniji te efikasniji način vodi svoju socijalnu politiku.

Amel Kovačević - undefined

Foto: Vlada KS: Amel Kovačević

„Nacrt budžeta je nastao kao rezultat politika koje je koalicija na vlasti proklamirala u svojih 300 mjera i 29 smjernica. Koristili smo se i kriterijima spremnnosti projekata, prioriteta važnosti na osnovu internih analiza, ali i osluškivanja javnosti u našem kantonu kada su u pitanju najveći problemi naših građana. Ja sam insistirao kod resornih ministara da mi jasno artikuliraju koje to probleme građana rješavamo ovim budžetom u 2020. godini“, kazao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, novina je to da se "fokusiralo na nekoliko ključnih projekata".

Prije svega, to su pitanja javnog prijevoza u KS koji predstavlja najveći problem našeg društva. Kroz resurse koji su nam na raspolaganju u ovoj i narednoj godini smatramo da će pitanje GRAS-a konačno biti fokus Kantonalne vlade. Tu su i značajna ulaganja u saobraćajnice, sigurnost građana, čistoća, energetska efikasnost, obrazovni sistem, poslovni ambijent, zdravstvo i kultura“, naglasio je Kovačević.

Govoreći o problemu radnika zaposlenih u javnom sektoru koji godinama čekaju na isplatu dugovanja na osnovu pravosnažnih rješenja na osnovu tužbi iz radnog odnosa, Kovačević kaže da je problem nastao neodgovornim i nedomaćinskim poslovanjem upravljačkih struktura.

„Potpisivani su kolektivni ugovori koji se nisu mogli ispoštovati. Dug po ovom osnovu iznosi oko 30 miliona KM, ako na to dodamo i zatezne kamate koje iznose 12 posto na godišnjem nivou, dug je mnogo veći i eksponencijalno raste. Mi želimo da u skladu sa svojim mogućnostima smanjujemo naše obaveze i vodimo jednu odgovornu finansijsku politiku. Stoga smo javnim pozivom pozvali građane da postignemo sporazum putem vansudske nagodbe i isplatimo njihova potraživanja do kraja ove godine. Zadovoljni smo odzivom i koristimo priliku da pozovemo zainteresirane da do kraja ove sedmice iskoriste ovu priliku i uskoro dođu do svojih sredstava“, pojasnio je Kovačević.

Na naše pitanje o aktuelnom štrajku zdravstvenih radnika u KS, Kovačević objašnjava da je osnovna poruka radnicima u zdravstvu, ali i građanima našeg kantona, to da su sredstva koja se prikupljaju u Zavodu za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo sredstva kojima se trebaju pružati kvalitetne zdravstvene usluge građanima.

Protesti medicinara ispred Vlade KS - undefined

Foto: Dž. Kriještorac/Radiosarajevo.ba: Protesti medicinara ispred Vlade KS

„Svjedočimo svi da je spektar i kvalitet zdravstvenih usluga u našem kantonu ispod željenog nivoa. U ranijem periodu imali smo uvećanja primanja radnika u zdravstvu, ali nije došlo do unaprijeđenja zdravstvenih usluga. Mi želimo da uvedemo nove usluge, a da stare unaprijedimo, stoga nam trebaju dodatna finansijska sredstva. Pored toga, period pred nama je pun različitih ekonomskih i finansijskih nepoznanica te mi kao odgovorni domaćini čuvamo ono što nam je povjereno u amanet a to su javna sredstva i javne usluge. Mi smo opredijeljeni za reformu zdravstvenog sistema, unaprijeđenje uslova rada ali nismo spremni žrtvovati finansijsku stabilnost našeg kantona“, poručio je Kovačević.

U posljednje vrijeme u javnosti je aktuelno pitanje prebacivanja sredstva s određenih ministarstava na druge institucije kao što je to Kabinet predsjedavajućeg Skupštine KS Elmedina Konakovića. Iskoristili smo priliku da i o tome razgovaramo s najpozvanijom osobom u KS da o tome govori.

„U članu 17. Zakona o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu dozvoljeno je u okviru postojećeg budžeta vršiti preraspodjele sredstava između budžetskih korisnika o čemu odlučuje Vlada Kantona Sarajevo. Uredbom o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju iz Budžeta Kanatona Sarajevo propisano je ko, kako i kome može dodjeljivati sredtva iz transfera neprofitnim organizacijama i transfera pojedincima.

Sve odluke se transparentno objavljuju na web stranicama budžetskih korisnika. Vjerujem da su utrošena sredstva po ovom osnovu u skladu sa važećim propisima i da imaju društvenu opravdanost“, kazao je Kovačević za Radiosarajevo.ba.

KOMENTARI (7)