Intervju / Sanja Bianculli: Dogs Trust do sada sterilizirao 32.000 napuštenih pasa

07. 03. 2018. u 19:50:00 Jasmina Ćebo

Shares:7

Dogs Trust Škola za pse pomogla je vlasnicima iz Livna, Kanton 10, da svoje ljubimce putem principa pozitivne motivacije obuče osnovnim komandama, trajno ih nauče lijepom ponašanju te da s njima uspostave jaku vezu koja će trajati do kraja života ljubimca, a na zadovoljstvo kako vlasnika i pasa tako i cijele zajednice.

Podsjetimo se da su tri stručna instruktora za obuku pasa iz Dogs Trust Škole za pse od 23. januara 2018. godine bili u radnoj posjeti Livnu.

Kako je na početku razgovora za Radiosarajevo.ba istaknula Sanja Bianculli, službenica za odnose s javnošću Predstavništva Fondacije Dogs Trust, posjeta je trajala do 28. februara kako bi se proveo ciklus od pet sedmica obuke po kandidatu.

Radiosarajevo.ba: Kakav je bio odziv? Da li ste zadovoljni rezultatima ovakvog vida edukacije te koliko je ona bitna za vlasnike?

Škola za pse gostovala je u Livnu pet sedmica - jedan cijeli ciklus koji je potreban za edukaciju vlasnika o obuci njihovih pasa po principima pozitivne motivacije. Odziv je bio više nego dobar pa nažalost nismo mogli svim aplikantima ni izaći u susret. Obučeno je ukupno 8O vlasnika i njihovih pasa.

Obuka je od ogromne koristi za vlasnike, pse, ali i cijelu zajednicu. Za vlasnike, jer na obuci nauče o prirodi i karakteru svog psa, te kako da s njim uspostavi jaku vezu i da je  njegov ljubimac sretan dok sluša svog vlasnika.

Ovako obučen pas sigurno neće razviti ponašanje koje može biti uzrokovano neadekvatnim postupanjem prema psu, i nerazumijevanjem njegovih potreba i osjećaja. Vlasnik ovakvog psa će biti sretan jer njegov ljubimac,koji ima tako dobre manire, može ići s njim gdje god je psima dozvoljeno, neće razviti neželjeno ponašanje niti će biti rizik za okolinu, jer ne samo što ovakav pas nije rizik za zajednicu, već su šanse za napuštanje psa (a čest uzrok napuštanja jeste upravo ponašanje koje vlasnik ne može da korigira), uzrok problema napuštenih pasa kojih imamo u zemlji.

Dogs_Trust_2_RSA.jpg - undefinedFoto: Dženan Kriještorac / Radiosarajevo.ba

Svakako ovaj korijen problema je omogućen i nepostojanjem efikasnog, zakonskog i humanog sistema za upravljanje populacijom pasa i nedosljednim ili slabim provođenjem državnog Zakon o zašiti i dobrobiti životinja.

U mnogim razvijenim centrima koji imaju ovakav sistem, neodgovorno vlasništvo se sankcionira.

Škola za pse nudi odličnu prevenciju svih ovih problema, a prevencija je mnogo bolja od korekcije. U Školi za pse postoji mogućnost da se vlasnicima čiji psi imaju određene blaže probleme u ponašanju pomogne, ali najbolje je da se vlasnici pasa koji žive u Kantonu Sarajevo, Istočnom Sarajevu, gradu Zenica i okolinama ovih regija, prijave za obuku u Školi za pse čim nabave psa.

Svi psi su odlični kandidati za obuku, bez obzira na dob. Jedini uvjet je da je pas primio vakcine protiv zaraznih bolesti. Prijava na web stranici www.dogstrust.ba mora biti ispunjena u potpunosti. Svi vlasnici pasa imat će koristi da pogledju naš serijal Obuka bez muke za Dogs Trust cuke koji govori upravo o obuci pasa po principu pozitivne motivacije i dobar je uvod i za one koji su se tek prijavili ili se planiraju prijaviti, a i za one koji su prošli obuku, da se podsjete svih važnih savjeta. Serijal se može pogledati na našoj YouTube stranici Dogs Trust BiH

Radiosarajevo.ba: Fondacija Dogs Trust još od 2012. godine pomaže lokalnim zajednicama u BiH da se provede neophodan zakon. Od tada pa do danas, kakva je situacija na terenu, ima li pomaka?

Fondacija Dogs Trust putem svog predstavništva pruža značajnu savjetodavnu, tehničku ali i finansijsku podršku u BiH za provedbu državnog Zakona te uspostavu efikasnog, samoodrživog i humanog sistema za upravljanje populacijom pasa za koji ovaj progresivni, pro-europski zakon pruža okvire.

Samo sistemsko rješenje i provedba svih mjera sistema može dovesti do rješenja problema napuštenih pasa na takav način da se on više ne ponovi.

Za razliku od starog sistema koji je bio zasnovan na masovnom uništavanju pasa, ovaj sistem djeluje na uzroke problem te tako osigurava održivost rješenja. Međutim, čak i uz maksimalnu inicijativu lokalnih vlasti koji jedini mogu, a i obavezni su, da provode zakone i uspostave sistem, naša značajna podrška mogla bi se maksimalno iskoristiti, jer problem koji se akumulirao godinama ne može biti riješen preko noći.

U odnosu na 2012. godinu kada je podrška Fondacije Dogs Trust počela u BiH, postoji izvjesni napredak u responzivnosti lokalnih vlasti, te su neki nivoi čak izrazito proaktivni, ali nažalost nedovoljno da bi se moglo sa sigurnošću procijeniti do kada bi problem sasvim mogao biti riješen. Onda kada se sve mjere počnu simultano provoditi, stabilizacija bi nastala u roku od par godina, a potpuno rješenje u roku od oko 4 do 5 godina.

U kontekstu problema koji je eskalirao zbog neprovođenja Zakona i nepostojanja sistema, Predstavništvo je lansiralo više programa dizajniranih tako da direktno podupru elemente sistema. Tako je još 2012. godine otvoren Program usavršavanja veterinarskih stručnjaka za sve kandidate u BiH, a s ciljem da se osposobi što više timova (hirurg-anestiziolog) koji bi u saradnji sa svojim lokalnim vlastima, ili uz našu koordinaciju i finansiranje, mogli provoditi kampanje masovne sterilizacije napuštenih pasa.

Sterilizacija je najefikasnija humana metoda za stabilizaciju broja napuštenih pasa jer smanjuje dotok novih pasa na ulice.

Ovaj program se provodi uz angažman i u saradnji s Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, uz učešće međunarodnih i domaćih mentora.

Program uključuje dva kursa: hirurška sterilizacija  i Anestezija s pred i post operativnom njegom pacijenta.

Ovo je vrijedna podrška koja ne samo da podiže kapacitet veterinarska struke, nego je vrlo korisna za studente fakulteta koji inače ne bi dobili priliku za tako vrijednu i potrebnu praksu, ali i za zajednicu, jer brojni vlasnici pasa širom zemlje sada imaju pristup kvalitetnoj brizi za svoje ljubimce u blizini svojih domova, dakle i povoljnije.

Dogs_Trust_1_RSA.jpg - undefinedFoto: Dženan Kriještorac / Radiosarajevo.ba

Obuka je zbog svega navedenog prošle godine uvrštena u Program cjeloživotnog učenja Univerziteta u Sarajevu. Do sada je obuku uspješno prošlo oko 300 kandidata. Nakon podizanja kapciteta veterinarskih stručnjaka, Predstavništvo je lansiralo program masovne sterilizacije napuštenih pasa, te besplatne sterilizacije vlasničkih pasa. Program masovne sterilizacije provode partnerske veterinarska klinike čiji stručnjaci su završili obuku na Veterinarskom fakultetu, a klinike angažiraju hvatače za humano hvatanje pasa koji prolaze obuku Predstavništva i koriste opremu za humano hvatanje pasa koju osigurava Predstavništvo. Dodatno, klinike angažiraju i Nezavisne monitore koji prate proces i osiguravaju da su se psi koji su obrađeni u potpunosti oporavili. Program se provodi po principu: uhvati-steriliši-vakciniši-vrati, što znači da obrađeni psi primaju dodatne tretmane, a to su vakcina protiv bjesnila, tretman protiv crijevnih parazita, mikročip te ušnu tetovažu i markicu.

Sve se provodi po usavršenim standardnim - operativnim procedurama, te je obavezno da se pas vrati na istu lokaciju gdje je uhvaćen, gdje će ga dva do tri dana nakon vraćanja posjetiti nezavisni monitori. Ovo je jako važno i za dobrobit psa i za zajednicu. Program uključuje hvatanje zdravih, neagresivnih pasa. Sterilizacija povoljno utječe na djelovanje hormona na ponašanje psa, ali i na njihovo zdravlje, posebno kada su u pitanju ženke koje se stalno kote. Do sada je, u okviru kampanja koje kooridinira i finansira Predstavništvo, obrađeno oko 32.000 napuštenih pasa čime je spriječeno da stotine hiljada novih pasa završi na ulicama.

Program besplatne sterilizacije vlasničkih pasa je podrška vlasnicima da što odgovornije brinu o svojim ljubimcima. Sterilizacija spriječava određene bolesti psa u kasnijoj životnoj dobi, te ne utječe na sam karakter psa, ali spriječava određena neželjena ponašanja uzrokovana reproduktivnim hormonima (bježanje tokom tjeranja i sl.)

Vlasnici pasa zakazuju proceduru direktno s partnerskim klinikama, a njihovi psi dobiju kompletan tretman kao i napušteni psi, osim ušne tetovaže i markice. Napomenimo da je vakcina protiv bjesnila obaveza svakog vlasnika na godišnjoj osnovi, kao i označavanje ljubimca. Vrijednost ovog paketa podrške je između 250 i 350 KM po psu, zavisno od pola i veličine psa.Označavanje pasa je jako važno za sistem jer postojanje baze podataka vlasnika pasa omogućava provedbu odgovornog vlasništva, odnosno sankcioniranje neodgovornog vlasništva.

Obilježavanje napuštenih pasa važno je radi njihovog nadzora tokom privremenog boravka u zajednici. Predstavništvo od početka upozorava na potrebu uspostave elemenata sistema, od kojih je jedan važan element tranzicijska prihvatilišta koja bi zbrinjavali jedan dio pasa te ih udomljavali. Nasuprot tome, uspostava masovnih prihvatilišta i ideja da bi se problem mogao riješiti tako što će se svi psi s ulice skloniti u takva prihvatilišta, predstavljaju propast i za pse i za budžet, jer postaju brzo „prenatrpan“a i jako neuslovna za pse, a prava su finansijska noćna mora za budžet.

Fondacija Dogs Trust vjeruje da psima nije mjesto na ulici, već samo s odgovornim vlasnicima, ali kontekst problema je takav da je jedino moguće privremeno rješenje da jedan dio socijaliziranih, zdravih, sterilisanih pasa ostanu na svojim staništima u zajednici. Ovakvi psi ne predstavljaju rizik za zajednicu, već je zapravo štite od novih pasa koji mogu doći zbog lutanja ili dovoženja pasa iz drugih regija. Novi psi koji bi mogli doći kada su “domaći” socijalizirani, sterilisani I zdravi psi nelegalno uklonjeni, mogu predstavljati znatan rizik zajednici jer bi bili uplašeni, moguće nesocijalizirani ili zaraženi, a vjerovatno i nesterilisani, pa bi se nastavili razmnožavati.

Radiosarajevo.ba: Nedavno se desio brutalan čin u Brčkom - odsijecanja šapa i ušiju psu. Kako sankcionirati ovakve slučajeve? Mogu li se  sankcionirati?

Izvještaji o slučajevima brutalnosti i potpuno nepotrebnog uništavanja životinja, posebno psa koji je zbog empatičnosti, vjernosti i toliko koristi koje čovjek od njega ima, s pravom proglašen najboljim čovjekovim prijateljem, nas uvijek neopisivo potresu. Vjerujemo da je obaveza nadležnih organa da počinioce identificira i sankcionira u skladu sa zakonom, ali nažalost, nepostojanje sistema onemogućava sistemsko spriječavanje ovakvih zlodjela. Uspostavom sistema, tranzicijskih prihvatilišta, udomljavanjem, kontrolom otpada, masovnom sterilizacijom, uklanjanja samo onih pasa koji zakonski predstavljaju opasnost za zajednicu i/ili sami trpe, edukacijom i podizanjem svijesti javnosti, mogućnost ovako nečovječnih djela bi bila smanjena, a eventualni slučajevi sankcionirani. Dugoročno sankcioniranje i podizanje svijesti nadalje bi pomogli da se ovakvi slučajevi što više spriječe.

Radiosarajevo.ba: Na kojim projektima Dogs Trust trenutno radi? 

Pored programa usavršavanja veterinara, masovne sterilizacije napuštenih i besplatne sterilizacije vlasničkih pasa, te Škole za pse koje smo spomenuli ranije, Predstavništvo također podržava Program edukacije školske djece koji za cilj ima naučiti djecu o tome kako da budu što sigurnija u kontaktu s psom ili u blizini pasa, posebno zbog problema koji je i dalje rasprostranjen, te o potrebama psa i odogovornom vlasništvu pasa. Ovaj program je značajan jer su djeca najranjivija kategorija društva, jer je na njima budućnost, pa osviješćene generacije garantiraju održivost rješenja.

Do sada je kroz ovaj program prošlo oko 150.000 djece širom BiH.

Programima koje finansiramo i koordiniramo a koji se provode uz angažman lokalnih partnera pokrivamo oko 40 posto teritorije BiH.

Dodatno, Predstavništvo provodi kampanje edukacije i podizanja svijesti javnosti putem medijskih kampanja, društvenih medija, događaja, što je od velikog značaja za cijeli proces. Na našem YouTube kanalu možete pogledati naše kampanje, te video klipove s događaja i klipove medijskih nastupa.

Posebno je korisno pogledati promo video klipove koji pokazuju svaki naš program na terenu (osim programa kojeg tek pokrećemo ove godine)

Mnogo zanimljivih i korisnih informacija je na našoj web stranici www.dogstrust.ba te na Facebook stranici Predstavništvo Fondacije Dogs Trust u BiH

Novi program koji treba početi u narednim mjesecima i kojim bi se Fondacija Dogs Trust po prvi put u BiH involvirala u udomljavanje pasa, je Fostering udomljavanje.  

Važno je spomenuti i da su pokrenuti prvi koraci ka uspostavi prvog Dogs Trust centra za udomljavanje pasa koji bi bio izgrađen u općini Ilidža, ali bi bio značajan ne samo za ovu općinu, Kanton ili BiH, nego i širu regiju jer bi ovo bio jedini izvrsni Dogs Trust centar za udomljavanje izvan Velike Britanije.

Dogs Trust je najveća organizacija za dobrobit pasa u Velikoj Britaniji i zbog svoje ekspertize u polju upravljanja populacijom pasa, obnaša savjetničku ulogu relevantnim ministarstvima Velike Britanije, a zbog visokih standarda svojih centara i aktivnosti, radi pod visokim pokroviteljstvom Kraljice Engleske.

Fondacija Dogs Trust u Velikoj Britaniji postoji još od 1891. godine, a na međunarodnom polju je involvirana već 20 godina.

Između ostalog, Dogs Trust podržava projekat “Mission Rabies” koji spašava stotine hiljada dječijih života godišnje.  

Prošle godine je za bolje upravljanje svojim međunarodnim radom registrovala sestrinsku dobrotvornu organizaciju “Dogs Trust World Wide” u okviru koje će biti koordinirana i podrška Predstavništva u BiH.

 

KOMENTARI (3)