! / Sanja Bianculli: Inicijativa lokalnih vlasti je ključna, uz Dogs Trust mogu uštedjeti

02. 01. 2019. u 14:08:00 J. M.

Shares:0

Problem napuštenih pasa proteklih godina izazvao je žučne diskusije u medijskom prostoru i javnom životu Sarajeva i BiH.

Organizacije koje vode računa o dobrobiti životinja stalno ponavljaju da je problem napuštenih pasa nastao zbog neodgovornosti vlasnika, a eskalirao je jer se državni Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja nije provodio, ili se provodio nedosljedno. Odgovornost za problem leži na ljudima a ne na psima, a za provedbu Zakona odgovorne su lokalne vlasti.

Fondacija Dogs Trust putem svog predstavništva u BiH već punih šest godina aktivno učestvuje u rješavanju problema, a o njihovim aktivnostima nas je upoznala Sanja Bianculli, zadužena za PR i marketing.

Kako Dogs Trust pomaže rješenje problema napuštenih pasa?

"Naša podrška provodi se u vidu programa koje kreiramo, koordiniramo i u potpunosti finansiramo, a sve u cilju podržavanja zakonskog i sistemskog rješenja.  Programi koje finansiramo tokom 2018. godine zastupljeni su na oko 45 posto teritorije BiH, a iduće godine planirano je da pokriju dvije trećine teritorije naše zemlje.

dogs_trust_FB.jpg - undefined

Facebook

 

Moram se posebno osvrnuti na Sarajevo u kojem se programi provode najduže, punih šest godina. Željeli smo pomoći da glavni grad postane model za efikasno, humano i zakonsko rješavanje problema. 

 

Naša istraživanja pokazuju da je nivo svijesti o odgovornom vlasništvu pasa, kao i humanom odnosu prema psima, značajno povećan u posljednjih šest godina.

Broj pasa na ulicama Sarajeva je ove godine za 63 posto manji nego 2013. godine kada su počele kampanje masovne sterilizacije.

Mada su tokom ovog perioda i drugi akteri imali određene aktivnosti, sigurno je da je masovna sterilizacija najzaslužnija za održivo smanjenje pasa na ulici, jer bez ovih kampanja svaka ženka mogla je imati bar dva legla godišnje, a njeno žensko potomstvo već sa šest mjeseci, i tako unedogled.

Prema tome, jasno je koliko je ova najefikasnija humana metoda suzbijanja populacije pasa na ulici važna za stavljanje problema pod kontrolu. Međutim, čak ni masovna sterilizacija ne može riješiti problem bez kombinovanja sa drugim mjerama u zakonu, a posebno mjerom odgovornog vlasništva."

Šta je Dogs Trust uradio tokom prošle godine?

"Organizirali smo 9.127 edukativno zabavnih radionica kroz koje je prošlo 188.139 djece, 335 veterinrskih stručnjaka završilo je usavršavanje kroz 55 treninga, 510 vlasnika i pasa završili su edukaciju u Školi za pse, sterilisano je 24.978 napuštenih i 7.573 vlasničkih pasa…"

Vi ste Fondacija za dobrobit pasa, kako je to povezano s dobrobiti zajednice ljudi?

"Presjek interesa naše Fondacije i interesa zajednice leži u činjenici da dobrobit psa nije u suprotnosti, već upravo suprotno,  direktno je povezana sa dobrostanjem zajednice. To znači da, ako vlasnici poznaju potrebe svog psa i brinu o njima adekvatno, onda će svi biti sretni.

dogs_trust_FB_04.jpg - undefined

Facebook

Nasuprot tome, ako vlasnik ne brine dobro o svom psu, životinja zbog toga može postati bolesna ili promijeniti ponašanje što može biti rizično za zajednicu, a vlasnik ga čak može i napustiti."

Šta biste naveli kao ključnu podršku koju pružate a lokalne vlasti bi trebale iskoristiti?

"Svi naši programi su dizajnirani tako da podrže Zakon i sistem koji vlasti treba da provedu i uspostave.  Fondacija Dogs Trust ima ogromno iskustvo u upravljanju populacijom pasa, ne samo u Velikoj Britaniji gdje je i savjetnik relevantnim ministarstvima za pitanje pasa, već i međunarodno, a dobro smo upoznati sa državnom legislativom i kontekstom u BiH.

Zato smo kreirali niz programa koji direktno podupiru uspostavu sistema te trajno i održivo rješavanje problema. Naravno, humano rješenje je imperativ, što je propisano i Zakonom. Pored naših programa, ove smo godine otišli korak dalje i producirali Priručnik za podršku lokalnim vlastima u kojem se nalaze jasne upute kako da korak po korak problem riješe na najefikasniji i troškovno najisplativiji način, te kako da u tome iskoriste naše programe."

Od čega ukratko se sastoji zakonski sistem za upravljanje populacijom pasa i kako vaši programi pomažu u tome?

"Zakonski sistem sastoji se od privremenih i trajnih mjera. Najvažnija mjera za održivo rješenje je edukacija. Ključna je edukacija kojom se mijenja svijest što onda mijenja i ponašanja. Dogs Trust provodi programe edukacije i podizanja svijesti javnosti, vlasnika pasa, najranjivije grupe društva - djece, te edukaciju ključnog aktera u rješavanju problema - veterinarske struke.

dogs_trust_FB_02.jpg - undefined

Facebook

Obzirom da je korijen problema neodgovorno vlasništvo, ključno za održivo rješenje je provođenje mjera odgovornog vlasništva, odnosno, sankcioniranje napuštenja pasa i drugih obilika neodgovornog odnosa prema psima.

Naši programi direktno podupiru ovu mjeru kroz podršku i educiranje vlasnika pasa te kroz program besplatne sterilizacije koji uključuje i besplatnu vakcinu protiv bjesnila, čišćenje od parazita te čipovanje psa.

Pored registra vlasnika pasa koji omogućava provođenje mjera odgovornog vlasništva, a što je propisano i zakonom, potrebno je uspostaviti  sistem za prijavu izgubljenih i napuštenih pasa, te jedinice osposobljene i opremljene za humano hvatanje pasa (u Zakonu definisano kao Higijenski servis).

dogs_trust_RSA_10.jpg - undefined

FOTO: Radiosarajevo.ba

Procedura nakon identifikacije, hvatanja i transporta izgubljenog ili napuštenog psa mogu se provesti uz uspostavu manjeg tranzicijskog skloništa i veterinarske stanice, kako bi psi bili veterinarska tretirani, te gdje bi boravili do povratka vlasniku ili udomljavanja.

Trajna mjera, ključna u periodu rješavanja problema ali neophodna i kasnije, je udomljavanje pasa koje se u okviru sistema može vršiti putem tranzicionog skloništa ili partnera u nevlasdinim organizacijama. Dogs Trust je ove godine pokrenuo pilot program fostering udomljavanja u Kantonu Sarajevo kroz koji također podiže standarde kvalitetnog udomljavanja, a spremni smo i uspostaviti izvrsni Dogs Trust Centar za udomljavanje pasa - prvi takav izvan Velike Britanije."

Koji je vaš prijedlog rješenja problema napuštenih pasa?

"Naš prijedlog je zasnovan na državnom Zakonu i sistemu kojeg koriste svi razvijeni centri. Ti centri zato i nemaju problem koji mi imamo. Važno je napomenuti da rješenje problema nipošto nije u izgradnji masovnih skloništa i sklanjanja svih pasa u njih. Ne samo što ova skloništa brzo postaju prenatrpana i veoma nehumana, nego su ogroman teret za budžet.

Mada je u konačnici cilj da psi više ne žive na ulicama, već sa odgovornim vlasnicima, najefikasniji prelazni period može uključivati da u naseljima, pod nadzorom zajednice, ostane dio socijaliziranih pasa koji u zdravi i sterilizirani a ne mogu biti udomljeni. U tranzicionim skloništima koji su proprisani i zakonom, psi treba da borave samo koliko je potrebno ali ne cijeli svoj život.

dogs_trust_RSA_09.jpg - undefined

FOTO: Radiosarajevo.ba

Jako važna mjera je zaštita otpada koji u kontekstu problema privlači pse u dijelovima naselja kao što su škole, bolnice, vrtići, turističke lokacije.

Od privremenih mjera koje, kada sistem zaživi više neće biti ni potrebne, najvažnija je masovna sterilizacija napuštenih pasa kao najefikasnija humana metoda sprečavanja da novi psi završe na ulicama.

Kampanje masovne sterilizacije koje finansira Dogs Trust u 2019. godini će se provoditi na oko 61 posto teritorije BiH!

Vrlo važna prelazna mjera za humano rješenje je i organizovanje nadzora nad zdravom, socijaliziranom i steriliziranom populacijom pasa u zajednici, što se može provoditi tako da odgovorne vlasti angažuju lokalne organizacije, te građane- volontere. Mnoge zemlje, poput Turske, daju dobar primjer brige zajednice o psima koji su prisiljeni da žive bez vlasnika."

Kakve su želje i planovi za 2019. godinu?

"Naša je želja da lokalne vlasti pokrenu jaču inicijativu i iskoriste našu podršku da uspostave zakonski i humani sistem za upravljanje populacijom pasa koji sigurno dovodi do trajnog i održivog rješenja. Iako je u prošlosti bilo manjih pomaka, ono što je zajedničko svim dosadašnjim lokalnim vlastima je to što su tražili instant rješenja koja u ovakvoj situaciji ne postoje. Pokretali su aktivnosti koje su samo privremeno zamaskirale, a ne riješile problem. Nadamo se da će naredna godina u ovome biti drugačija.

dogs_trust_RSA_08.jpg - undefined

Sanja Bianculli (FOTO: Radiosarajevo.ba)

Naši planovi su da nastavimo s podrškom u skladu sa svojom misijom, ulogom i resursima, a programe sterilizacije pasa i edukacije školske djece od 2019. godine širimo i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Planiramo Dogs Trust Centar za udomljavanje pasa što bi značajno pomoglo trajnom rješenju problema. Fondacija je spremna finansirati izgradnju, opremanje i vođenje Centra, pa se nadamo da će realizacija ovog vrijednog i iznimno društveno korisnog, za ovaj dio svijeta jedinstvenog projekta početi u narednoj godini", kaže Sanja Bianculli, zadužena za PR i marketing Fondacije Dogs Trust.  

KOMENTARI (1)