Donešena Odluka o Listi lijekova u KS
Donešena Odluka o Listi lijekova u KS
10. septembar 2013. u 14:19
0

Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku kojom se utvrđuje obim prava osiguranih lica na korištenje lijekova koji se obezbjeđuju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o Listi lijekova u Kantonu Sarajevo kojom se utvrđuje obim prava osiguranih lica na korištenje lijekova koji se obezbjeđuju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

Listu lijekova čine tri liste, i to:
A lista lijekova - lijekovi obuhvaćeni A listom lijekova sa Federalne liste lijekova;
B lista lijekova - lijekovi koji su obuhvaćeni B listom lijekova sa Federalne liste lijekova te lijekovi potrebni za liječenje osiguranika Kantona Sarajevo,
C lista lijekova - ampularni lijekovi koji se primjenjuju u ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Glavni cilj ove Odluke je kvalitativno proširivanje lista lijekova koja tretiraju savremene načine liječenja oboljenja djece, zatim liječenje osoba koja boluju od postratnog sindorma, liječenja metadonskom terapijom, smanjenja troškova liječenja dijabetičara kod prelaska sa oralne na inzulinsku terapiju, kao i liječenje starijeg stanovništva.

Liste takođe dodatno tretiraju zaštitu reproduktivnog zdravlja žena, a predviđenom participacijom od 50% troškova u neophodnim hormonalnim terapijama daje se doprinos pripremama donošenja Zakona o vještačkoj oplodnji u FBiH.

Vodeći posebno računa o cijeni lijekova i konkuretnosti na tržištu, a ne dovodeći u pitanje kvalitet ni broj lijekova, ovogodišnja lista lijekova će koštati za 15 miliona KM manje nego je to bilo planirano, saopćeno je iz saopćeno je iz press službe Kantona Sarajevo.

Radiosarajevo.ba

comments powered by Disqus

Da li vas je strah da se vozite avionom?

Nije me strah, avion je najsigurnije prijevozno sredstvo
Pomalo me strah, ali ipak putujem avionom kad imam priliku
Strah me je, izbjegavam putovanja avionom
Odakle mi pare za avion?